nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Samazinot piesārņojumu, Eiropā ievērojami samazinātos sirdslēkmju un insultu skaits.

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 15.02.2024 Pēdējās izmaiņas 15.02.2024
2 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Zinātniski pierādījumi liecina, ka vides apdraudējumi izraisa lielāko daļu sirds un asinsvadu slimību, kas ir visizplatītākais nāves cēlonis Eiropā. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras analīzē sniegts pārskats par saikni starp vidi un sirds un asinsvadu slimībām, uzsverot, ka piesārņojuma, ekstrēmu temperatūru un citu vides risku novēršana ir ekonomiski efektīvi pasākumi, lai samazinātu slimību, tostarp sirdslēkmju un insultu, slogu.

EVA novērtējumā ‘Sirds un asinsvadu slimību apkarošana – Eiropas vides loma’ sniegts pārskats par pierādījumiem par sirds un asinsvadu slimības noteicošajiem vides faktoriem Eiropā un attiecīgajiem ES politikas pasākumiem. Analīze liecina, ka piesārņojuma iedarbības samazināšana un klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, kā arī enerģētiskās nabadzības apkarošana var ievērojami samazināt slogu, ko rada sirds un asinsvadu slimības un to izraisītie nāves gadījumi Eiropā.

Jaunākie pētījumi liecina, ka vismaz 18 % no visiem sirds un asinsvadu slimību nāves gadījumiem Eiropā ir saistīti ar galvenajiem vides faktoriem, tostarp gaisa piesārņojuma, ekstremālu temperatūru, sekundāru dūmu un svina iedarbību. Tomēr EVA analīzē norādīts, ka šis skaitlis, visticamāk, ir noteikts par zemu, jo tajā nav ņemta vērā pakļautība piesārņojuma ietekmei darbavietā, trokšņa piesārņojums vai toksiskas ķīmiskas vielas, kas nav svins. Turklāt daži faktori, piemēram, nakts gaismas piesārņojums vai dažādu ķīmisko vielu kombinētā iedarbība, joprojām nav pietiekami izpētīti.

EVA analīzē uzsvērts, ka vides riski ir novēršami, bet atsevišķiem iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas sevi aizsargāt. Tas nozīmē, ka ES noteriktie tiesību akti un noteikumi un to efektīva īstenošana ir būtiksi, lai samazinātu slimību radīto vides slogu visiem iedzīvotājiem. EVA analīzē secināts, ka neraugoties uz dažām neskaidrībām un datu nepilnībām, zinātniskie pierādījumi pārliecinoši atbalsta vides eksponētības samazināšanu kā rentablu stratēģiju sirds un asinsvadu slimību mazināšanai.

EVA novērtējums par vidi un sirds un asinsvadu slimībām ir daļa no aģentūras darba, atbalstot ES nulles piesārņojuma rīcības plāna īstenošanu un uzraudzību, kas ir viena no galvenajām iniciatīvām saskaņā ar Eiropas zaļo kursu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: burden of disease
Dokumentu darbības