nākamais
iepriekšējais
temati

Vide un veselība

Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā teikts, ka klimata pārmaiņas pasliktina plūdu un sausuma situāciju un pasliktina ūdens kvalitāti, radot arvien lielākus draudus mūsu veselībai. Lai novērstu un mazinātu ietekmi uz veselību, ir steidzami jāpaātrina īstenošana un jāuzlabo valdību, ūdensapgādes iestāžu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju centienu koordinācija.

Dažās jomās notiek pāreja uz drošākām un ilgtspējīgākām ķīmiskajām vielām, savukārt citās tā ir tikko sākusies. Tas ir secinājums šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) pirmajā kopīgajā Eiropas mēroga novērtējumā par ķīmiskā piesārņojuma cēloņiem un ietekmi. Salīdzinošajā novērtējumā konstatēts, ka ir jāstrādā vairāk pie tā, lai samazinātu kaitīgo vielu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Zinātniski pierādījumi liecina, ka vides apdraudējumi izraisa lielāko daļu sirds un asinsvadu slimību, kas ir visizplatītākais nāves cēlonis Eiropā. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras analīzē sniegts pārskats par saikni starp vidi un sirds un asinsvadu slimībām, uzsverot, ka piesārņojuma, ekstrēmu temperatūru un citu vides risku novēršana ir ekonomiski efektīvi pasākumi, lai samazinātu slimību, tostarp sirdslēkmju un insultu, slogu.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības