nākamais
iepriekšējais
temati

Vide un veselība

Daudzās Eiropas pilsētās gaisa piesārņojums ir nopietna problēma, kas rada reālu risku veselībai. Šodien Eiropas Vides aģentūra (EVA) laida klajā Eiropas pilsētu gaisa kvalitātes pārlūkprogrammu. Jūs varat pārbaudīt, kāda gaisa kvalitāte pēdējo divu gadu laikā ir bijusi pilsētā, kurā dzīvojat, un salīdzināt to ar citām pilsētām visā Eiropā.

Līdz ar labāku gaisa kvalitāti Eiropā pēdējā desmitgadē ir ievērojami samazinājies priekšlaicīgas nāves gadījumu skaits. Tomēr Eiropas Vides aģentūras (EVA) pēdējos oficiālajos datos redzams, ka gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji joprojām cieš no gaisa piesārņojuma, kā rezultātā kontinentā ir bijis apmēram 400 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu.

Kas ir piesārņojums un kā tas ietekmē mūs un vidi? Eiropa rīkojas, lai samazinātu piesārņojumu, un Eiropas Komisija kā daļu no Eiropas zaļā kursa ir izvirzījusi Eiropai mērķi – panākt nulles piesārņojuma līmeni. Šodien publicētajā jaunajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā piesārņojuma problēma Eiropā aplūkota no dažādiem aspektiem, kā arī norādītas iespējas kā attīrīt un novērst piesārņojumu.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības