nākamais
iepriekšējais
temati

Vide un veselība

Vēl nepieredzēti karstuma viļņi, kādi novēroti šogad, ir lielākais tiešais ar klimatu saistītais veselības apdraudējums Eiropas iedzīvotājiem. Karstuma viļņi jau ir bijuši cēlonis neskaitāmiem nāves un slimību gadījumiem. Paredzams, ka šis slogs pieaugs, ja netiks veikti plašāki pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un tās mazinātu. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu rīcības plāni karstuma ietekmes uz veselību mazināšanai, pilsētu zaļināšana, labāka ēku projektēšana un darba laiku pielāgošana var palīdzēt aizsargāt visneaizsargātākās sabiedrības grupas.

Šodien Eiropas Komisija publicē pirmo nulles piesārņojuma monitoringa un perspektīvas ziņojumu, kurā noteikti pasākumi ceļā uz tīrāku gaisu, ūdeni un augsni. Komisijas ziņojums kopā ar Eiropas Vides aģentūras monitoringa novērtējumu liecina, ka ES politika ir palīdzējusi samazināt gaisa piesārņojumu, kā arī pesticīdu radīto piesārņojumu. Tomēr citās jomās, piemēram, veselībai kaitīgs troksnis, barības vielu piesārņojums vai sadzīves atkritumu rašanās, problēmas pastāv joprojām. Rezultāti liecina, ka, lai ES varētu sasniegt 2030. gada nulles piesārņojuma mērķrādītājus, kopumā ir vajadzīga daudz stingrāka rīcība, pieņemot jaunus tiesību aktus piesārņojuma novēršanai un labāk īstenojot spēkā esošos tiesību aktus.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības