nākamais
iepriekšējais
temati

Vide un veselība

Zinātniski pierādījumi liecina, ka vides apdraudējumi izraisa lielāko daļu sirds un asinsvadu slimību, kas ir visizplatītākais nāves cēlonis Eiropā. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras analīzē sniegts pārskats par saikni starp vidi un sirds un asinsvadu slimībām, uzsverot, ka piesārņojuma, ekstrēmu temperatūru un citu vides risku novēršana ir ekonomiski efektīvi pasākumi, lai samazinātu slimību, tostarp sirdslēkmju un insultu, slogu.

Vēl nepieredzēti karstuma viļņi, kādi novēroti šogad, ir lielākais tiešais ar klimatu saistītais veselības apdraudējums Eiropas iedzīvotājiem. Karstuma viļņi jau ir bijuši cēlonis neskaitāmiem nāves un slimību gadījumiem. Paredzams, ka šis slogs pieaugs, ja netiks veikti plašāki pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un tās mazinātu. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu rīcības plāni karstuma ietekmes uz veselību mazināšanai, pilsētu zaļināšana, labāka ēku projektēšana un darba laiku pielāgošana var palīdzēt aizsargāt visneaizsargātākās sabiedrības grupas.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības