nākamais
iepriekšējais
temati

Vide un veselība

Līdz ar labāku gaisa kvalitāti Eiropā pēdējā desmitgadē ir ievērojami samazinājies priekšlaicīgas nāves gadījumu skaits. Tomēr Eiropas Vides aģentūras (EVA) pēdējos oficiālajos datos redzams, ka gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji joprojām cieš no gaisa piesārņojuma, kā rezultātā kontinentā ir bijis apmēram 400 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu.

Kas ir piesārņojums un kā tas ietekmē mūs un vidi? Eiropa rīkojas, lai samazinātu piesārņojumu, un Eiropas Komisija kā daļu no Eiropas zaļā kursa ir izvirzījusi Eiropai mērķi – panākt nulles piesārņojuma līmeni. Šodien publicētajā jaunajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā piesārņojuma problēma Eiropā aplūkota no dažādiem aspektiem, kā arī norādītas iespējas kā attīrīt un novērst piesārņojumu.

Gaisa un trokšņa piesārņojums, klimata pārmaiņu ietekme, piemēram, karstuma viļņi, un bīstamu ķīmisku vielu iedarbība Eiropā rada veselības problēmas. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) šodien publiskoto veselības un vides novērtējumu 13 % no visiem nāves gadījumiem ietekmējusi sliktas kvalitātes vide.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības