nākamais
iepriekšējais
temati

Article

Eiropas gaiss kļūst tīrāks un uzlabo cilvēku veselību

Mainīt valodu
Article Publicēts 04.11.2023 Pēdējās izmaiņas 16.11.2023
6 min read
Photo: © Marian Sasala, Well with Nature /EEA
Gaisa kvalitāte Eiropā uzlabojas. Tomēr piesārņotais gaiss joprojām pasliktina veselību un izraisa novēršamus nāves gadījumus, jo īpaši pilsētās. Labā ziņa ir tā, ka mums var palīdzēt tīrāki risinājumi transportam, apkurei, rūpniecībai un lauksaimniecībai.

Gaiss, ko elpojat, ir ļoti svarīgs jūsu veselībai un labklājībai. Iespējams jūs to neesat pamanījuši, bet jūsu dzīves laikā tas, iespējams, ir kļuvis daudz tīrāks.

Ja mēs turpināsim samazināt piesārņojumu Eiropā, nākamā paaudze varēs elpot vēl tīrāku gaisu. ES redzējums ir līdz 2050. gadam samazināt gaisa piesārņojumu līdz līmenim, kas vairs neapdraud veselību. Un patiešām: gaisa kvalitātes uzlabošana nodrošina cilvēku veselību, kā arī aizsargā augus un savvaļas dzīvniekus. Tā bieži arī mazina klimata pārmaiņas.

 

Eiropas gaisa kvalitāte uzlabojas, bet problēmas joprojām pastāv

Gaisa piesārņojums ir lielākais vides veselības apdraudējums pasaulē un Eiropā. Saskaņā ar EVA novērtējumu par gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību slikta gaisa kvalitāte kaitē cilvēku veselībai un labklājībai un Eiropā vien izraisa aptuveni 300 000 novēršamu nāves gadījumu katru gadu.

Gaisa kvalitāte dažādās Eiropas pilsētās ievērojami atšķiras. Tomēr gandrīz visi Eiropas pilsētu iedzīvotāji ir pakļauti smalko daļiņu piesārņojumam, kas pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas veselības pamatnostādnēs noteikto līmeni. Smalko daļiņu un citu piesārņojošo vielu iedarbība izraisa vairākas nelabvēlīgas sekas uz veselību, tostarp elpošanas, sirds un asinsvadu slimības, kā arī vēzi. Turklāt EVA pētījumi liecina, ka tiek nesamērīgi skartas visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas.

Tomēr situācija uzlabojas. Piemēram, pēdējo 10-15 gadu laikā ES gandrīz uz pusi ir samazinājies to cilvēku skaits, kas mirst smalko daļiņu piesārņojuma dēļ. Tas nozīmē, ka Eiropa ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu savu nulles piesārņojuma rīcības plānu, kura mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt šo priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu par 55 % salīdzinājumā ar 2005. gadu.

1. attēls Priekšlaicīga mirstība ES-27 valstīs PM₂.₅ līmeņa dēļ, kas pārsniedz PVO 2021. gada vadlīnijās norādīto, un attālums līdz nulles piesārņojuma mērķim, 2005.-2020. gads

Izpētiet dažādus diagrammu formātus un datus šeit

Ilgtermiņa redzējums par tādu gaisa kvalitāti, kas nekaitē cilvēku veselībai, vēl ir tālu līdz sasniegšanai. Tomēr vērienīga politika, vietējie lēmumi un labi zināmi risinājumi var ievērojami paātrināt progresu.

 

Tīrāks transports, enerģija un lauksaimniecība tīrākam gaisam

EVA novērtējums par gaisa piesārņojuma rašanos liecina, ka Eiropā lielāko daļu piesārņojuma rada ēku apkure, autotransports, rūpnieciskās darbības un lauksaimniecība. Ir daudz labu risinājumu piesārņojuma samazināšanai katrā no šīm nozarēm.

Ēku gadījumā atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā un citi enerģijas taupīšanas pasākumi vispirms samazinātu vajadzību pēc apkures. Tajā pat laikā pāreja uz moderniem apkures risinājumiem, piemēram, siltumsūkņiem, saules kolektoriem un uz atjaunojamiem energoresursiem balstītām centralizētās siltumapgādes sistēmām, varētu samazināt piesārņojumu. Šie pasākumi ir atspoguļoti EVA informatīvajā ziņojumā par apkures dekarbonizāciju. Ziņojumā arī norādīts, ka aptuveni pusi no ES enerģijas galapatēriņa veido apkure, tāpēc tā ir svarīga joma energoapgādes drošības uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

2. attēls Galīgās enerģijas patēriņš pēc galapatēriņa sektora, ES-27, 2020. gads

Izpētiet dažādus diagrammu formātus un datus šeit

Transporta jomā daudz priekšrocību var sniegt gājēju, riteņbraukšanas un cita veida aktīvas mobilitātes infrastruktūras uzlabošana, jo īpaši pilsētās. Ekoloģiski tīra sabiedriskā transporta veicināšana, automašīnu kopīga izmantošana, satiksmes samazināšana un pāreja uz elektriskajiem transportlīdzekļiem vēl vairāk samazinātu gaisa piesārņojumu, troksni un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Jaunu tehnoloģiju ieviešana piesārņojuma samazināšanai un pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem ļautu vēl vairāk samazināt Eiropas rūpnieciskās emisijas, kas pēdējo 10 gadu laikā ir pastāvīgi samazinājušās. Arī lauksaimniecībā EVA pētījumi ir parādījuši, ka pastāv vairākas iespējas dekarbonizēt pārtikas ražošanu un samazināt amonjaka un metāna emisijas. Bieži vien šie pasākumi uzlabotu arī vietējo gaisa kvalitāti.

 

ES centieni panākt tīra gaisa pieejamību visiem

ES tiesību aktos ir noteikti gaisa kvalitātes ierobežojumi un mērķi Eiropā. Saistībā ar šo ES dalībvalstīm ir jāuzrauga gaisa kvalitāte un jānodrošina informācijas publiska pieejamība caur EVA. EVA kopā ar Eiropas Komisiju ir izveidojusi Eiropas gaisa kvalitātes indeksu, kas parāda jaunākos mērījumus no gaisa kvalitātes monitoringa stacijām visā Eiropā. Pakalpojums ir pieejams arī kā lietotne Android un iOS ierīcēm. Turklāt EVA Eiropas gaisa kvalitātes pilsētās pārlūks ļauj cilvēkiem pārbaudīt vidējo piesārņojuma līmeni gandrīz 400 pilsētās visā Eiropā.

Eiropas zaļā kursa mērķis ir uzlabot gaisa kvalitāti Eiropā un ciešāk saskaņot ES gaisa kvalitātes standartus ar Pasaules Veselības organizācijas jaunākajām pamatnostādnēm. ES nulles piesārņojuma rīcības plāna mērķis ir līdz 2050. gadam samazināt piesārņojumu līdz līmenim, kas vairs netiek uzskatīts par kaitīgu cilvēku veselībai un dabas ekosistēmām.

2022. gada oktobrī Eiropas Komisija ierosināja pārskatīt ES tiesību aktus par gaisa kvalitāti, paredzot stingrākas piesārņojuma robežvērtības, vairāk tiesību iedzīvotājiem, labāku gaisa kvalitātes monitoringu un labāku sabiedrības informēšanu.

 

Īsumā: gaisa kvalitāte un veselība

  • Gaisa kvalitāte Eiropā uzlabojas. Tomēr gaisa piesārņojums joprojām ir būtisks veselības apdraudējums, kas izraisa slimības un novēršamus nāves gadījumus.
  • ES vēlas līdz 2050. gadam samazināt gaisa piesārņojumu līdz līmenim, kas neapdraud cilvēku veselību.
  • Tīrākiem un atjaunojamiem siltumapgādes, transporta, rūpniecības un lauksaimniecības risinājumiem ir liels gaisa piesārņojuma samazināšanas potenciāls.

 

Ko es varu darīt?

  • Noskaidrojiet gaisa kvalitāti savā reģionā, izmantojot Eiropas gaisa kvalitātes indeksu. Atkarībā no situācijas apsveriet iespēju izvairīties no aktivitātēm svaigā gaisā, ja gaisa kvalitāte tajā dienā ir slikta.
  • Padomājiet par veidiem, kā taupīt enerģiju mājās, un dodiet priekšroku ilgtspējīgiem transporta veidiem, piemēram, staigāšanai kājām, braukšanai ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu. Aktīvā mobilitāte ir labvēlīga arī jūsu veselībai.
  • Pievērsiet uzmanību iekštelpu gaisa kvalitātei. Padomājiet par materiāliem savā mājā un nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
  • Iesaistieties. Pajautājiet vietējiem politiķiem par gaisa kvalitāti jūsu pilsētā un par to, kas tiek darīts, lai to uzlabotu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentu darbības