dalje
prethodno
stavke

Article

Zrak u Europi sve je čišći i doprinosi poboljšanju zdravlja ljudi

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2023-10-29 Zadnja izmjena 2023-11-16
5 min read
Photo: © Marian Sasala, Well with Nature /EEA
Kvaliteta zraka u Europi sve je bolja. No, onečišćeni zrak i dalje šteti zdravlju i uzrokuje smrtne slučajeve koji su se mogli spriječiti, posebno u gradovima. Dobra je vijest da rješavanju tog problema mogu pridonijeti čišća rješenja za promet, grijanje, industriju i poljoprivredu.

Zrak koji udišete snažno utječe na vaše zdravlje i dobrobit. Možda to niste primijetili, ali on je tijekom vašeg života vjerojatno postao puno čišći.

Ako nastavimo smanjivati onečišćenje u Europi, sljedeća generacija moći će udisati još čišći zrak. Europska unija ima viziju da se do 2050. onečišćenje zraka smanji do razine na kojoj ono više ne šteti zdravlju. Poboljšanjem kvalitete zraka štiti se zdravlje ljudi, ali i biljaka i životinja te se često ublažavaju i klimatske promjene.

 

Kvaliteta zraka u Europi sve je bolja, ali i dalje postoje problemi 

Onečišćenje zraka najveći je rizik za zdravlje okoliša u svijetu i u Europi. Prema EEA procjeni učinaka onečišćenja zraka na zdravlje, loša kvaliteta zraka narušava zdravlje i dobrobit ljudi te svake godine, samo u Europi, dovodi do oko 300 000 smrtnih slučajeva koji su se mogli spriječiti.

Kvaliteta zraka u europskim gradovima vrlo je različita. Međutim, stanovnici gotovo svih gradova u Europi izloženi su onečišćenju sitnim česticama koje premašuje razinu iz zdravstvenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Izloženost sitnim česticama i drugim onečišćujućim tvarima šteti zdravlju na više načina i, među ostalim, uzrokuje respiratorne i kardiovaskularne bolesti te rak. Osim toga, EEA studije  pokazale su da to nerazmjerno teško pogađa upravo najranjivije skupine stanovništva.

Ipak, situacija se popravlja. Na primjer, broj ljudi koji umiru zbog onečišćenja sitnim česticama unutar EU gotovo se prepolovio u posljednjih 10 do 15 godina. To znači da je Europa na dobrom putu da ostvari svoj cilj iz Akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja u pogledu smanjenja tih preuranjenih smrtnih slučajeva za 55 % do 2030. u usporedbi s 2005.

Slika 1. Preuranjeni smrtni slučajevi u EU-27 zbog razina PM₂.₅ iznad onih iz smjernica Svjetske zdravstvene organizacije iz 2021. i udaljenost od cilja nulte stope onečišćenja, 2005. – 2020.

Ovdje možete pronaći različite oblike grafikona i podatke

Dugoročna vizija postizanja kvalitete zraka koja nije štetna za zdravlje ljudi još uvijek je daleko od ostvarenja, no ambiciozne politike, odluke na lokalnoj razini i dobro poznata rješenja mogu znatno ubrzati napredak.

 

Čišći promet, energija i poljoprivreda za čišći zrak 

Procjena EEA o izvorima onečišćenja zraka pokazuje da je u Europi većina onečišćenja posljedica grijanja zgrada, cestovnog prometa, industrijskih djelatnosti i poljoprivrede. Dostupna su brojna dobra rješenja za smanjenje onečišćenja u svakom od tih sektora.

Kad je riječ o zgradama, energetskom obnovom i drugim mjerama za uštedu energije smanjila bi se potreba za grijanjem. Onečišćenje bi se moglo smanjiti i prelaskom na moderna rješenja za grijanje, kao što su dizalice topline, solarni termalni kolektori i sustavi centraliziranoga grijanja koji se temelje na obnovljivim izvorima energije. Te su mjere obuhvaćene u sažetku EEA o dekarbonizaciji grijanja. U njemu je isto tako istaknuto da oko polovine konačne potrošnje energije unutar EU odlazi na grijanje, što ga čini ključnim područjem za poboljšanje u smislu energetske sigurnosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Slika 2. Ukupna potrošnja energije po sektoru krajnje upotrebe, EU-27, 2020.


Ovdje možete pronaći različite oblike grafikona i podatke

Kad je riječ o prometu, vrlo korisno može biti poboljšanje infrastrukture za pješačenje, vožnju biciklom i druge vrste aktivne mobilnosti, posebno u gradovima. Promicanjem čistog javnog prijevoza i dijeljenja automobila, smanjenjem prometa i prelaskom na električna vozila dodatno bi se smanjili onečišćenje zraka, buka i emisije stakleničkih plinova.

Primjenom novih tehnologija za smanjenje onečišćenja i prelaskom na obnovljivu energiju dodatno bi se smanjile industrijske emisije u Europi, koje u posljednjih 10 godina bilježe stalan pad. Studije EEA pokazuju da i u poljoprivredi ima nekoliko mogućnosti za dekarbonizaciju proizvodnje hrane te smanjenje emisija amonijaka i metana. U brojim slučajevima te mjere dovode do poboljšanja kvalitete zraka na lokalnoj razini.

 

Aktivnosti EU za čisti zrak za sve 

Pravom EU utvrđuju se ograničenja i ciljevi za kvalitetu zraka u Europi. U okviru toga države članice EU moraju pratiti kvalitetu zraka i učiniti informacije javno dostupnima preko EEA. Zajedno s Europskom komisijom, EEA je uspostavila indeks kvalitete zraka u Europi, koji prikazuje najnovija mjerenja iz postaja za praćenje kvalitete zraka u cijeloj Europi. Usluga je dostupna i kao aplikacija za Android i za iOS uređaje. Nadalje, EEA Preglednik kvalitete zraka u europskim gradovima omogućuje provjeru prosječnih razina onečišćenja u gotovo 400 gradova Europe.

Cilj je europskog zelenog plana poboljšati kvalitetu zraka u Europi i standarde kvalitete zraka unutar EU bolje uskladiti s najnovijim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Akcijskim planom EU za postizanje nulte stope onečišćenja nastoji se do 2050. smanjiti onečišćenje na razine koje se više ne smatraju štetnima za zdravlje ljudi i prirodne ekosustave.

U listopadu 2022. Europska komisija predložila je reviziju EU zakonodavstva  o kvaliteti zraka i utvrđivanje strožih pragova onečišćenja te osiguravanje većih prava građana, boljeg praćenja kvalitete zraka i boljeg informiranja javnosti.

 

Ukratko: kvaliteta zraka i zdravlje

  • Kvaliteta zraka u Europi sve je bolja, no onečišćenje zraka i dalje je velik rizik za zdravlje jer uzrokuje bolesti i smrtne slučajeve koji se mogu spriječiti.
  • EU želi do 2050. smanjiti onečišćenje zraka na razinu koja nije štetna za ljudsko zdravlje.
  • Čišća i obnovljiva rješenja za grijanje, promet, industriju i poljoprivredu imaju velik potencijal za smanjenje onečišćenja zraka.

 

Što ja mogu učiniti?

  • Provjerite kvalitetu zraka u svojem okruženju upotrebom indeksa kvalitete zraka u Europi. Ako možete, nastojte izbjegavati aktivnosti na otvorenom ako je kvaliteta zraka tog dana loša.
  • Razmislite kako možete uštedjeti energiju kod kuće i prednost dajte održivim načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja biciklom ili javni prijevoz. Aktivna mobilnost dobra je i za vaše zdravlje.
  • Obratite pozornost na kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima. Razmislite o materijalima u svojem domu i osigurajte odgovarajuće prozračivanje.
  • Uključite se u aktivnosti. Pitajte lokalne političare kakva je kvaliteta zraka u vašem gradu i što se poduzima za njezino poboljšanje.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Radnje vezane za dokument