naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Z zmanjšanjem onesnaženosti bi se v Evropi znatno zmanjšalo število srčnih napadov in možganskih kapi

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 15.02.2024 Zadnja sprememba 15.02.2024
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Znanstveni dokazi kažejo, da so okoljska tveganja odgovorna za velik delež srčno-žilnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok smrti v Evropi. Analiza, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), vsebuje pregled povezav med okoljem ter srčno-žilnimi boleznimi, pri čemer je poudarjeno, da so ukrepi proti onesnaženosti, ekstremnim temperaturam in drugim okoljskim tveganjem stroškovno učinkoviti načini za zmanjšanje bremena teh bolezni, kar med drugim vključuje tudi srčne napade in možganske kapi.

Ocena agencije EEA z naslovom ‘Beating cardiovascular disease – the role of Europe’s environment’ (Zmaga nad boleznimi srca in ožilja – vloga evropskega okolja) vsebuje pregled dokazov o okoljskih dejavnikih bolezni srca in ožilja v Evropi ter ustreznih odzivih politike EU. V analizi je bilo dokazano, da lahko z zmanjšanjem izpostavljenosti onesnaženju, blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter bojem proti energetski revščini znatno zmanjšamo število bolezni srca in ožilja ter posledičnih smrti v Evropi.

Pred kratkim opravljene študije kažejo, da je po ocenah vsaj 18 % vseh primerov smrti zaradi srčno-žilnih bolezni v Evropi posledica glavnih okoljskih dejavnikov tveganja, vključno z izpostavljenostjo onesnaženemu zraku, ekstremnim temperaturam, pasivnemu kajenju in svincu. Vendar pa je v analizi agencije EEA ugotovljeno, da je ta številka verjetno podcenjena, saj v njej niso upoštevani izpostavljenost na delovnem mestu, onesnaženost s hrupom ali druge strupene kemikalije poleg svinca. Poleg tega je razumevanje nekaterih dejavnikov, kot so nočno svetlobno onesnaževanje ali kombinirani učinek izpostavljenosti različnim kemikalijam, še vedno slabo.

V analizi agencije EEA je poudarjeno, da je okoljska tveganja sicer mogoče preprečiti, a imajo državljani precej omejene možnosti za lastno zaščito. To pomeni, da so zakoni in predpisi, vključno s tistimi, ki jih je določila EU, ter njihovo učinkovito izvajanje potrebni za zmanjšanje okoljskega bremena bolezni za vse državljane. Kljub nekaterim negotovostim in vrzelim v podatkih obstajajo znanstveni dokazi, da je zmanjšanje izpostavljenosti okoljskim tveganjem stroškovno učinkovita strategija za zmanjšanje števila srčno-žilnih bolezni, ugotavlja analiza EEA.

Ocena agencije EEA o okolju ter boleznih srca in ožilja je del prizadevanj agencije pri izvajanju in spremljanju akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje, ki je ena od ključnih pobud v okviru evropskega zelenega dogovora.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: burden of disease
Akcije dokumenta