naslednji
prejšnji
zadetki

Okolje in zdravje

Prehod na varnejše in bolj trajnostne kemikalije na nekaterih področjih napreduje, na drugih pa se šele začenja. To je ugotovitev prve skupne vseevropske ocene dejavnikov in vpliva kemičnega onesnaževanja, ki sta jo danes objavili Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA). Pri primerjalni analizi je bilo ugotovljeno, da so za zmanjšanje vpliva škodljivih snovi na zdravje ljudi in okolje potrebna nadaljnja prizadevanja.

Znanstveni dokazi kažejo, da so okoljska tveganja odgovorna za velik delež srčno-žilnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok smrti v Evropi. Analiza, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), vsebuje pregled povezav med okoljem ter srčno-žilnimi boleznimi, pri čemer je poudarjeno, da so ukrepi proti onesnaženosti, ekstremnim temperaturam in drugim okoljskim tveganjem stroškovno učinkoviti načini za zmanjšanje bremena teh bolezni, kar med drugim vključuje tudi srčne napade in možganske kapi.

Letošnji vročinski valovi, kakršnih še ni bilo, so največja grožnja za zdravje prebivalcev Evrope, ki je neposredno povezana s podnebjem. Že zdaj so krivi za številne smrti in bolezni. To breme se bo še povečevalo, če ne bo sprejetih še več ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blaženje. Kot izhaja iz danes objavljenega poročila Evropske agencije za okolje (EEA), lahko zdravstveni akcijski načrti za vročinske razmere, ozelenitev mestnih okolij, boljše načrtovanje stavb in prilagoditev delovnega časa prispevajo k boljši zaščiti najranljivejših skupin v družbi.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta