Okolje in zdravje

Evropa svojih ciljev do leta 2030 ne bo dosegla brez nujnih ukrepov v naslednjih desetih letih, s katerimi bo obravnavala skrb vzbujajoč tempo izgube biotske raznovrstnosti, čedalje večje učinke podnebnih sprememb in čezmerno porabo naravnih virov. Najnovejše poročilo z naslovom State of the Environment (poročilo o stanju okolja), ki ga je Evropska agencija za okolje (EEA) objavila danes, ugotavlja, da se Evropa spoprijema s tako obsežnimi in nujnimi okoljskimi izzivi, kakršnih še ni bilo. Vendar pa hkrati navaja, da razlog za upanje še obstaja, in sicer zaradi večje ozaveščenosti javnosti o potrebi po prehodu na trajnostno prihodnost, tehnoloških inovacij, rastočih pobud skupnosti in okrepljene dejavnosti EU, kot je evropski zeleni dogovor.

Sprejeti je treba ciljno naravnane ukrepe za boljšo zaščito revnih, starejših in otrok pred okoljskimi nevarnostmi, kot so onesnaženost zraka, obremenitev s hrupom in ekstremne temperature, zlasti v regijah vzhodne in južne Evrope. Evropska agencija za okolje (EEA) v danes objavljenem poročilu opozarja, daso kljub splošnemu izboljšanju kakovosti okolja v Evropi najranljivejši državljani Evrope še naprej nesorazmerno izpostavljeni tem nevarnostim.

Brskanje kataloga