naslednji
prejšnji
zadetki

Okolje in zdravje

Evropska komisija je danes objavila prvo poročilo o spremljanju in obetih za ničelno onesnaževanje, v katerem je opredelila poti do čistejšega zraka, vode in tal. Poročilo Komisije skupaj z oceno spremljanja, ki jo je opravila Evropska agencija za okolje, kaže, da so politike EU prispevale k zmanjšanju onesnaženosti zraka in onesnaženosti s pesticidi. Vendar pa še vedno obstajajo težave na drugih področjih, kot so škodljiv hrup, onesnaževanje s hranili ali nastajanje komunalnih odpadkov. Rezultati kažejo, da bo na splošno potrebno veliko odločnejše ukrepanje, če želi EU doseči cilje ničelnega onesnaževanja do leta 2030, in sicer s sprejetjem novih in boljšim izvajanjem obstoječih zakonov proti onesnaževanju.

Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje in število ljudi, ki zbolijo ali prezgodaj umrejo zaradi onesnaženosti zraka, se zmanjšuje. Vendar pa po navedbah danes objavljene analize Evropske agencije za okolje (EEA) onesnaženost zraka še vedno predstavlja največje okoljsko tveganje za zdravje v Evropi, zato so potrebni ambicioznejši ukrepi, če želimo upoštevati zdravstvene smernice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

Približno 18 milijonov ljudi v Evropski uniji (EU) se spopada z dolgotrajnimi nevšečnostmi zaradi hrupa, ki ga povzroča promet. Cilj ukrepov Evropske komisije za ničelno onesnaževanje je do leta 2030 za 30 % zmanjšati delež ljudi, ki se trajno spopadajo s težavami zaradi hrupa v prometu, v primerjavi z ravnmi iz leta 2017. Po navedbah iz danes objavljene ocene Evropske agencije za okolje (EEA) tega cilja verjetno ne bo mogoče doseči brez nadaljnjih regulativnih ali zakonodajnih sprememb, predvsem zaradi težav pri zniževanju velikega števila ljudi, ki so izpostavljeni hrupu cestnega prometa.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta