næste
forrige
emner

Nyheder

Mindre forurening ville give færre hjerteanfald og slagtilfælde i Europa

Skift sprog
Nyheder Udgivet 15/02 2024 Sidst ændret 15/02 2024
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Forskning viser, at miljømæssige risici i høj grad er en medvirkende årsag til kardiovaskulære sygdomme hvilket er den mest almindelige dødsårsag i Europa. En analyse fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag, giver et overblik over forbindelsen mellem miljø og kardiovaskulære sygdomme og fremhæver, at håndtering af forurening, ekstreme temperaturer og andre miljørisici tjener som et omkostningseffektivt tiltag til at reducere sygdomsbyrden, herunder hjerteanfald og slagtilfælde.

EEA's vurdering ‘Beating cardiovascular disease – the role of Europe's environment’ giver et overblik over den dokumentation, der peger på miljøet som en bestemmende faktor for udviklingen af hjerte-kar-sygdomme i Europa, og et overblik over EU's respons herpå på politikområdet. Analysen viser, at en reduktion i eksponeringen af forurening og at mindske og tilpasse sig klimaforandringerne samt bekæmpelse af energifattigdom kan signifikant reducerer byrden forbundet med kardiovaskulære sygdomme og de deraf resulterende dødsfald i Europa.

Nyere studier viser, at mindst 18 % af alle dødsfald som følge af kardiovaskulære sygdomme i Europa skønnes at være relaterede til væsentlige miljøfaktorer, herunder eksponering for luftforurening, ekstreme temperaturer, passiv rygning og bly. EEA's analyse understreger, at dette tal sandsynligvis er anslået for lavt, da der ikke tages højde for eksponering på arbejdspladsen, støjforurening eller giftige kemikalier ud over bly. Desuden er nogle faktorer, såsom lysforurening om natten eller den kombinerede effekt af eksponering for forskellige kemikalier, stadig uafklarede.

EEA's analyse fremhæver, at miljørisici kan forebygges, men at den enkelte borger har begrænsede muligheder for at beskytte sig selv. Det betyder, at love og bestemmelser, herunder dem, der er fastsat af EU, og deres effektive implementering er afgørende for at reducere den miljøbetingede sygdomsbyrde for alle borgere. På trods af visse usikkerheder og datamangler,konkluderer EEA-analysen, at der er videnskabeligt belæg for, at en reduktion af den miljømæssige eksponering er en omkostningseffektiv strategi til at reducere kardiovaskulære sygdomme.

EEA's vurdering af miljø og kardiovaskulære sygdomme er et led i agenturets indsats for gennemførelse og overvågning af EU's handlingsplan for nulforurening hvilket eret af de vigtigste initiativer under den europæiske grønne pagt.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

tags

Arkiveret under
Arkiveret under burden of disease
Handlinger