næste
forrige
emner

Miljø og sundhed

Er du god til at tage billeder? Kan du lide at være i naturen? Hvis du kan svare "ja" til begge spørgsmål, har du måske det, der skal til for at vinde en af pengepræmierne i Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) nye natur-fotokonkurrence ”Well with Nature”. Send os dine bedste billeder inden den 1. oktober 2022.

Eksponering for luftforurening, passiv rygning, radon, UV-stråling, asbest, visse kemikalier og andre forurenende stoffer er årsag til over 10 % af alle kræfttilfælde i Europa ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag. Den gode nyhed er, at disse risici kan forebygges.

Den årlige badevandsrapport, der offentliggøres i dag, viser, at næsten 85 % af Europas badevandsområder i 2021 opfyldte EU's strengeste standarder for "udmærket" vandkvalitet. Vurderingen giver et godt fingerpeg om, hvor svømmere kan finde badevand af bedste kvalitet i Europa denne sommer. Den vurdering, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har foretaget i samarbejde med Europa-Kommissionen, er baseret på overvågning af 21 859 badeområder i Europa. Det omfatter EU-landene, Albanien og Schweiz i hele 2021.

Browse katalog

Handlinger