næste
forrige
emner

Miljø og sundhed

Europa-Kommissionen offentliggør i dag sin første overvågnings- og prognoserapport om nulforurening, der anviser veje til renere luft, vand og jord. Kommissionens rapport viser sammen med Det Europæiske Miljøagenturs overvågningsvurdering, at EU's politikker har bidraget til at reducere både luft- og pesticidforureningen. På andre områder såsom skadelig støj, næringsstofforurening eller kommunal affaldsproduktion er der dog fortsat problemer. Resultaterne viser, at der generelt er behov for en langt større indsats, hvis EU skal nå 2030-målene for nulforurening, ved at vedtage ny lovgivning om forureningsbekæmpelse og sikre en bedre gennemførelse af eksisterende love.

Luftkvaliteten i Europa bliver fortsat bedre, og færre og færre mennesker dør for tidligt eller bliver syge på grund af luftforurening. Ifølge en analyse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag, udgør luftforurening dog stadig den største miljømæssige sundhedsrisiko i Europa, og der er behov for mere ambitiøse foranstaltninger for at opfylde de sundhedsbaserede retningslinjer fra verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Ca. 18 millioner mennesker i Den Europæiske Union lider af langvarige gener fra trafikstøj. Europa-Kommissionens handlingsplan for nulforurening skal være med til at reducere antallet af personer, der udsættes for kronisk trafikstøj, med 30 % inden 2030, sammenlignet med 2017-niveauet. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs vurdering, der offentliggøres i dag, kan dette mål sandsynligvis ikke nås uden mere regulering eller yderligere ændringer i lovgivningen. Det skyldes hovedsagelig vanskelighederne med at nedbringe det store antal personer, der lever med støj fra vejtrafik.

Browse katalog

Handlinger