næste
forrige
emner

Miljø og sundhed

Hvad er forurening, og hvordan påvirker det os og miljøet? Europa træffer foranstaltninger til at mindske forureningen, og som en del af Den europæiske grønne pagt har Europa-Kommissionen opstillet en målsætning om nulforurening for Europa. En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som offentliggøres i dag, ser på forureningsudfordringen i Europa fra forskellige vinkler og på mulighederne for at rydde op og forebygge forurening.

Luft- og støjforurening, klimaændringer, såsom hedebølger, og eksponering for farlige kemikalier indvirker negativt på folkesundheden i Europa. Dårlige miljømæssige vilkår er en medvirkende årsag til 13 % af alle dødsfald, fremgår det af en tilbundsgående sundheds- og miljøvurdering, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i dag har udsendt.

Kvaliteten af Europas badevande er fortsat høj ifølge dette års europæiske badevandskvalitetsvurdering, som er blevet offentliggjort i dag. Lige under 85 % af de badestrande, der blev kontrolleret i Europa i 2019, levede op til Den Europæiske Unions strengeste kvalitetsstandard "udmærket".

Browse katalog

Handlinger