volgende
vorige
items

Milieu en gezondheid

Op sommige gebieden wordt vooruitgang geboekt bij de overgang naar veiligere en duurzamere chemische stoffen, terwijl op andere gebieden de overgang nog maar net begint. Dat is de conclusie van een eerste, gezamenlijke, Europa-brede beoordeling van de oorzaken en gevolgen van chemische verontreiniging door het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), die vandaag is gepubliceerd. Uit de benchmarking bleek dat er nog meer moet worden gedaan om de impact van schadelijke stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat milieurisico’s verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak in Europa. Een vandaag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap geeft een overzicht van het verband tussen het milieu en hart- en vaatziekten. Daarin wordt benadrukt dat het aanpakken van verontreiniging, extreme temperaturen en andere milieurisico’s kosteneffectieve maatregelen zijn om de ziekteklachten, met inbegrip van hartaanvallen en beroertes, te verminderen.

Het grootste probleem dat het veranderende klimaat met zich meebrengt voor de gezondheid van Europese burgers bestaat in de ongekende hittegolven, waar we ook dit jaar weer mee te kampen hadden. Ze hebben al tal van mensen ziek gemaakt en aan velen zelfs het leven gekost. Deze situatie zal in de toekomst alleen maar nijpender worden, tenzij we grotere inspanningen leveren om onze samenleving aan te passen aan de klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken. Met behulp van actieplannen ter bescherming van de volksgezondheid tijdens hittegolven, stedelijke vergroening, beter ontworpen gebouwen en aangepaste werktijden kunnen we de kwetsbaarste groepen in onze samenleving meer bescherming bieden, volgens het verslag dat het Europees Milieuagentschap (EMA) vandaag heeft gepubliceerd.

Bladeren door catalogus

Documentacties