Milieu en gezondheid

Taal wijzigen:

Een schoon milieu is van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en het menselijk welzijn. De interacties tussen het milieu en de menselijke gezondheid zijn echter bijzonder complex en moeilijk te beoordelen. Dit maakt toepassing van het preventieprincipe bijzonder nuttig. De meest bekende gevolgen voor de gezondheid zijn gerelateerd aan vervuiling van de omgevingslucht, slechte waterkwaliteit en een onvoldoende gezond leefmilieu. Over de invloed van gevaarlijke chemicaliën op de gezondheid is veel minder bekend. Geluid is een opkomend probleem voor het milieu en de gezondheid. Ook klimaatveranderingen, verdunning van de stratosferische ozonlaag, verlies van biodiversiteit en landdegradatie kunnen de menselijke gezondheid beïnvloeden. Meer

Bladeren door catalogus

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons