järgmine
eelmine
punktid

News

Euroopa nullsaaste eesmärk

Muutke keelt
News Avaldatud 2020-10-23 Viimati muudetud 2023-02-10
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Mis on saaste ja kuidas see mõjutab meid ja keskkonda? Euroopa võtab meetmeid, et vähendada saastet ning osana Euroopa rohelisest kokkuleppest esitas Euroopa Komisjon Euroopa nullsaaste eesmärgi. Täna avaldatud uues Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruandes vaadeldakse eri vaatenurkadest saasteprobleemi Euroopas ning saaste kõrvaldamise ja ennetamise võimalusi.

Aruandes „EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe“ (EEA signaalid 2020 – Euroopa nullsaaste eesmärk) antakse ülevaade õhu-, vee- ja pinnasesaastest ning muudest selle teemaga seotud teguritest, tuginedes varem avaldatud EEA teabele ja andmetele.

„EEA signaalid 2020“ vaatleb saaste liike ja allikaid. Aruandes tutvustatakse õhukvaliteedi parandamise meetmeid – mis võiksid parandada inimeste tervist –, Euroopa mageveekogudele ja meredele avalduvat peamist survet ning seda, kuidas pinnasereostus on endiselt laialt levinud ja kasvav probleem.

Aruandes antakse ülevaade tööstussaaste suundumustest ning sellest, kuidas sünteetilised kemikaalid ja keskkonnamüra mõjutavad eurooplaste tervist. Intervjuus Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa keskkonna- ja tervishoiukeskuse juhi Francesca Racioppiga käsitletakse põhjalikumalt eri saasteliikide tervisemõju. Leuveni Ülikooli professor Geert Van Calster arutab põhimõtte „saastaja maksab“ eeliseid ja puudusi.

Kuu alguses käivitas Euroopa Komisjon tegevuskava, mis käsitleb ELi tegevuskava „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste eesmärgid – tervem planeet tervematele inimestele“. Tegevuskavas, mis on avatud avalikuks tagasisideks kuni 29. oktoobrini 2020, esitatakse ELi kavad nullsaaste saavutamiseks saaste parema ennetamise, vähendamise, seire ja aruandluse abil.

Aruanne „EEA signaalid“ on iga-aastane kergesti loetav väljaanne, mis koosneb lühiartiklitest, milles käsitletakse peamisi keskkonna- ja kliimaküsimusi. Hiljutistes aruannetes „EEA signaalid“ on käsitletud pinnast (2019), vett (2018) ja energiat (2017). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics