следващ
предишен
елементи

СИГНАЛИ 2020 г., ЕАОС - Към нулево замърсяване в Европа

Смяна на език
Страница Последна промяна 29-08-2023
2 min read
Какво е замърсяването? На какво се дължи? Как замърсяването оказва въздействие върху околната среда и как се отразява на здравето на хората? Как Европа може да премине към нулево замърсяване в съответствие с амбицията на Европейския зелен пакт? Сигнали 2020 на ЕАОС разглеждат замърсяването чрез различна перспектива, свързана с работата на Агенцията и законодателството на ЕС.

От издателя  - Към нулево замърсяване в Европа

Hans Bruyninckx


"За пръв път в съвременната история разполагаме със средства, позволяващи ни да се стремим да произвеждаме топлина и електричество, да се придвижваме и отглеждаме храни без вредно замърсяване. Вече не е нужно да приемаме замърсяването, което засяга хората и околната среда, като неизбежен страничен продукт на напредъка. "


 Ханс Брюнинкс 
Изпълнителен директор на ЕАОС

 

Какво е замърсяването? На какво се дължи? Как замърсяването оказва въздействие върху околната среда и как се отразява на здравето на хората? Как Европа може да премине към нулево замърсяване в съответствие с амбицията на Европейския зелен пакт? Сигнали
2020 на ЕАОС разглеждат замърсяването чрез различна перспектива, свързана с работата на Агенцията и законодателството на ЕС.

 Cover image © Marco Gon, REDISCOVER Nature /EEA

 

 

Професор Герт Ван Калстер 

Университета на Льовен

Франческа Рачиопи

Ръководител на Европейския център за околна среда и здраве на СЗО

 

Какво представлява замърсяването?

Замърсяването променя среди като въздух, вода или почва по начин, който може да ги направи вредни за хората или природата. Различните видове замърсители включват химикали, прах, шум и радиация. Тези замърсители имат много различни източници. Някои от тези източници са дифузни, като например транспорт или селско стопанство, докато други са свързани с конкретно място, като например фабрика или електроцентрала.

Замърсителите, отделени в един момент, могат да навредят на местно равнище, но могат и да се преместват на големи разстояния. Сигнали 2020 на ЕОАС разглежда замърсяването през различна перспектива, свързана с работата на Агенцията и законодателството на ЕС.

Identifiers

Title: EEA Signals 2020: Towards zero pollution in Europe
PDF - TH-AP-20-669-BG-N - ISBN 978-92-9480-335-1 - ISSN : 2443-7441- doi: 10.2800/427179
HTML - TH-AP-20-669-BG-Q - ISBN 978-92-9480-324-5- ISSN 2443-7441
- doi: 10.2800/26889
Cover image © Marco Gon, REDISCOVER Nature /EEA
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union did not affect the production of this report. Data reported by the United Kingdom are included in all analyses and assessments contained herein, unless otherwise indicated.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ