следващ
предишен
елементи

Сигнали 2021 г., ЕАОС - Природата на Европа

Смяна на език
Страница Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Защо се нуждаем от решителни действия сега за защита на природата? Какво е заложено и как можем да се справим с кризата, свързана с биологичното разнообразие?

Докладът „Сигнали“ на ЕАОС е ежегодна, лесна за четене публикация от кратки статии, в които се разглеждат важни въпроси във връзка с околната среда и климата. В последните доклади „Сигнали“ на ЕАОС са разгледани темите за нулево замърсяване (2020 г.), почва (2019 г.), вода (2018 г.) и енергия (2017 г.).

 

От редактора — Стойността на природата

Hans Bruyninckx


"Стойността на природата обаче е по-голяма от преките услуги, които тя ни предоставя. Природата има и културна стойност — тя създава фона на нашето съществуване като хора и осигурява условията, необходими за добро физическо и психическо здраве, както и за емоционално и духовно благосъстояние"

 Hans Bruyninckx 
EEA Executive Director

 

 

 

Последният доклад на ЕАОС „Състояние на природата в ЕС“ показва тревожни резултати за отчетния период 2013—2018 г. Много видове и местообитания в Европа са изправени пред несигурно бъдеще, освен ако не бъдат предприети спешни действия за промяна на ситуацията.

 

 Explore all infographics

Test your knowledge: Signals quiz

Help us improve EEA Signals: 3-minute feedback survey

Информационни системи на ЕАОС относно природата

BISE — информационна система за биологичното разнообразие на Европа: основният източник на данни и информация относно биологичното разнообразие в Европа.

FISE — информационна система за горите на Европа: контактна точка за обмен на информация с общността на ангажираните с горската среда на Европа, нейното състояние и развитие

WISE — информационна система за водите на Европа: европейският информационен портал за въпроси, свързани с водата. Съдържа ресурси като за сладководните, така и за морските среди

 

Identifiers

Title: Сигнали 2021 г., ЕАОС - Природата на Европа
HTML - TH-AP-21-001-BG-Q - ISBN 978-92-9480-443-3 - ISSN 2443-7441 - doi: 10.2800/6223
PDF - TH-AP-21-001-BG-N - ISBN  978-92-9480-442-6 - ISSN  2443-7441 - doi: 10.2800/196418

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals2021
Действия към документ