Земеползване

Смяна на език

Европа е един от най-интезивно използваните континенти в целия свят с най-висок дял на земята, използвана за заселване, системи за производство (в това число земеделие и горско стопанство) и инфраструктура. Земята е ограничен ресурс: начинът на нейното използване е една от главните причини за изменението на околната среда със съществено въздействие върху качеството на живот и екосистемите, както и върху управлението на инфраструктурата. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни