Биологично разнообразие — екосистеми

Смяна на език

Биологичното разнообразие е термин, с който се обозначава разнообразието от екосистеми (природен капитал), биологични видове и родове в света или в определено местообитание. То е съществено за благоденствието на човека, тъй като предлага услуги, които поддържат нашите икономики и общества. Биологичното разнообразие е от решаващо значение и за екосистемите — услугите, предоставяни от природата, като опрашване, регулиране на климата, предпазване от наводнения, плодородие на почвата и производство на храна, горива, влакна и лекарства. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни