следващ
предишен
елементи

Биологично разнообразие — екосистеми

Правите ли хубави снимки? Обичате ли да прекарвате време сред природата? Ако и на двата въпроса сте отговорили с „да“, вероятно притежавате необходимото, за да спечелите една от паричните награди в новия фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „Well with Nature“. Изпратете ни най-добрите си кадри до 1 октомври 2022 г.

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и други оценки показват, че европейските екосистеми са сериозно застрашени. Векове на експлоатация са оставили своя отпечатък върху естествения свят на Европа и повечето защитени местообитания и видове не са в добро екологично състояние. В сигналите на ЕАОС за 2021 г. се прави преглед на проблемите пред природата в Европа и се посочват стратегии за промяна на положението.

Публикуван: 04-04-2022

Защо се нуждаем от решителни действия сега за защита на природата? Какво е заложено и как можем да се справим с кризата, свързана с биологичното разнообразие?

Преглед на каталог

Действия към документ