следващ
предишен
елементи

Биологично разнообразие — екосистеми

Неустойчивото земеделие и лесовъдство, разрастването на градовете и замърсяването са най-сериозните източници на натиск, виновни за драстичното понижение на биологичното разнообразие в Европа, което застрашава оцеляването на хиляди животински видове и местообитания. Освен това директивите за околна среда и други екологични закони на Европейския съюз (ЕС) все още не се прилагат от държавите членки. Според доклада „Състоянието на природата в ЕС“ на Европейска агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, повечето защитени местообитания и видове не са в добър природозащитен статус и трябва да бъде направено още много, за да бъде променена тази ситуация.

Преглед на каталог

Действия към документ