следващ
предишен
елементи

Биологично разнообразие — екосистеми

В условията на нарастващи заплахи, предизвикани от прекомерната експлоатация на морските ресурси, замърсяването и изменението на климата, са необходими спешни действия, за възстановяване на доброто състояние на европейските морета. Според доклада на Европейската агенция по околна среда относно европейските морски екосистеми, публикуван днес, времето ни за неутрализиране на ефекта от десетилетия на пренебрегване и злоупотреба изтича.

Без значение къде се намираме, всички можем да оценим чудесата на природата — а сега повече от всякога. Тази година фотоконкурсът на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) REDISCOVER Nature, който започва днес, ви приканва да уловите и споделите вашата връзка с природата и средата около вас.

Преглед на каталог

Действия към документ