další
předchozí
položky

Signály EEA 2021 - Evropská příroda

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 29.08.2023
1 min read
Proč nyní potřebujeme rozhodná opatření k ochraně přírody? Co je v sázce a jak můžeme vyřešit krizi biologické rozmanitosti?

Zpráva Signály EEA je každoročně vydávaná, snadno srozumitelná publikace tvořená řadou krátkých článků, která se zabývá klíčovými otázkami souvisejícími s životním prostředím a klimatem. Předchozí zprávy Signály EEA se zaměřily na nulové znečištění (2020), půdu (2019), vodu (2018) a energii (2017).

 

Úvodník - Hodnota přírody

Hans Bruyninckx


"Hodnota přírody však přesahuje rámec přímých služeb, které nám příroda poskytuje. Příroda má také kulturní hodnotu, protože je základem naší lidské existence a poskytuje podmínky nezbytné pro dobré fyzické a duševní zdraví, jakož i pro emocionální a duchovní pohodu."

 Hans Bruyninckx 
výkonný ředitel EEA

 

 

 

Nejnovější zpráva EEA o stavu přírody v EU uvádí znepokojivé výsledky za hodnocené období 2013–2018. 
V případě, že nebudou přijata opatření vedoucí ke zlepšení situace, mnoho druhů a stanovišť v Evropě 
bude čelit nejisté budoucnosti.

 

 Explore all infographics

Test your knowledge: Signals quiz

Help us improve EEA Signals: 3-minute feedback survey

Informační systémy EEA týkající se přírody

 

 

Identifiers

Title: Signály EEA 2021: Evropská příroda
HTML - TH-AP-21-001-CS-Q - ISBN 978-92-9480-438-9 - ISSN 2443-745X - doi: 10.2800/303056
PDF - TH-AP-21-001-CS-N - ISBN 978-92-9480-444-0 - ISSN 2443-745X - doi: 10.2800/099100

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: signals, signals2021
Akce dokumentů