Budoucnost energie v Evropě: čistá, inteligentní a obnovitelná

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 12.09.2018
3 min read
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydává publikaci Signály jednou ročně a představuje v ní témata, která jsou v rámci široké veřejnosti předmětem environmentálních diskuzí. Signály 2017 se zaměřují na energii.

(c) Dimitri Anikin / Flickr

(c) Dimitri Anikin / Flickr

Kvalita našeho života závisí mimo jiné na spolehlivém zásobování energií za dostupnou cenu. Většina využívané energie stále pochází ze spalování fosilních paliv, jež nás ovlivňuje. Do atmosféry se uvolňují znečišťující látky, které poškozují naše zdraví. Rovněž dochází k uvolňování emisí skleníkových plynů, které přispívají ke změně klimatu. Nacházíme se v zásadním okamžiku rozhodnutí a musíme se rozhodnout: na jedné straně stojí negativní dopady naší současné volby energie, na druhé straně možnosti, které nabízejí čisté zdroje energie. Signály 2017 se zabývají přechodem Evropy na čisté, inteligentní a obnovitelné zdroje energie.

Články
 

Title: Signály 2017 – Budoucnost energie v Evropě: čistá, inteligentní a obnovitelná


Linguistic version

Media/Volume

Catalogue number

ISSN

DOI

CS

HTML/Volume_01

TH-AP-17-001-CS-Q

2443-745X

10.2800/637169

Související obsah

Novinky a články

Related infographics

Související publikace

Temporal coverage

Akce dokumentů
Kategorie:
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100