další
předchozí
položky

Biologická rozmanitost – ekosystémy

Fotíte dobře? Trávíte rádi čas v přírodě? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, možná máte na to, abyste vyhráli jednu z peněžních cen v nové fotografické soutěži Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nazvané „Well with Nature“. Pošlete nám své nejlepší snímky do 1. října 2022.

Práce Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a výsledky zpracovaných hodnocení prokázaly, že evropské ekosystémy jsou vážně ohroženy. Staletí nadměrného využívání přírodních zdrojů se na evropské přírodě podepsala a většina chráněných přírodních stanovišť a druhů není z hlediska ochrany v dobrém stavu. Zpráva „Signály EEA 2021“ poskytuje přehled problémů, s nimiž se Evropa potýká, a nastiňuje strategie vedoucí k nápravě situace.

Publikováno: 21.09.2022

Proč nyní potřebujeme rozhodná opatření k ochraně přírody? Co je v sázce a jak můžeme vyřešit krizi biologické rozmanitosti?

Procházet katalog

Akce dokumentů