další
předchozí
položky

Biologická rozmanitost – ekosystémy

Práce Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a výsledky zpracovaných hodnocení prokázaly, že evropské ekosystémy jsou vážně ohroženy. Staletí nadměrného využívání přírodních zdrojů se na evropské přírodě podepsala a většina chráněných přírodních stanovišť a druhů není z hlediska ochrany v dobrém stavu. Zpráva „Signály EEA 2021“ poskytuje přehled problémů, s nimiž se Evropa potýká, a nastiňuje strategie vedoucí k nápravě situace.

Procházet katalog

Akce dokumentů