další
předchozí
položky

Biologická rozmanitost – ekosystémy

Neudržitelné zemědělství a lesnictví, rozrůstání měst a znečištění patří mezi hlavní zátěže, které způsobují drastický úbytek biologické rozmanitosti v Evropě a ohrožuje přežití tisíců živočišných druhů a stanovišť. Směrnice Evropské unie (EU) na ochranu přírody a další právní předpisy v oblasti životního prostředí navíc na úrovni členských států postrádají dostatečnou implementaci. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nazvané „State of nature in the EU“ není stav ochrany většiny chráněných stanovišť a živočišných druhů příznivý a je potřeba učinit mnohem více, aby došlo k nápravě této situace.

Pro opětovné zlepšení stavu evropských moří je třeba přijmout bezodkladná opatření z důvodu rostoucích hrozeb, kterými jsou nadměrné využívání mořských zdrojů, znečištění a změna klimatu. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o evropských mořských ekosystémech, nám dochází čas na odvrácení následků zanedbávání a nesprávného využívání moří, které trvalo celá desetiletí.

Bez ohledu na to, kde se nacházíme, všichni můžeme obdivovat zázraky přírody, nyní možná dokonce více než kdykoli dříve. Dnes začíná letošní ročník fotosoutěže Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) s názvem „REDISCOVER Nature“. Fotosoutěž nabízí možnost zachytit náš vztah k přírodě a životnímu prostředí, které vás obklopuje, a podělit se o něj.

Procházet katalog

Akce dokumentů