Biologická rozmanitost – ekosystémy

Změnit jazyk

Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost ekosystémů (přírodního kapitálu), druhů a genů na celém světě či v určitém stanovišti. Biologická rozmanitost je nepostradatelná pro život člověka a je zásadní pro ekosystémovou stabilitu. Ta zaručuje přirozený chod služeb, ze kterých lidstvo čerpá nemalé zdroje, podporujících zdravou společnost a přeneseně i sílu ekonomiky. Jedná se např. o opylování, regulace klimatu, ochrana před povodněmi, úrodnost půdy a produkce potravin, paliva, vláken a léků. Více

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás