další
předchozí
položky

SIGNÁLY EEA 2020 - Evropa směrem k nulovému znečištění

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 29.08.2023
2 min read
Co je znečištění? Odkud pochází? Jak znečištění ovlivňuje životní prostředí a jaký dopad má na zdraví lidí? Jak se může Evropa v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu posunout směrem k nulovému znečištění? Zpráva „Signály EEA 2020“ na znečištění pohlíží různou optikou z hlediska činnosti EEA a právních předpisů EU.

Úvodník - Evropa směrem k nulovému znečištění

Hans Bruyninckx


"Poprvé v moderní historii máme prostředky k dosažení výroby tepla a elektřiny, k cestování, a k pěstování potravin bez znečištění. Znečištění, které má dopad na lidi a životní prostředí, již není třeba akceptovat jako nevyhnutelný vedlejší produkt pokroku. "


 Hans Bruyninckx 
výkonný ředitel EEA

 

Co je znečištění? Odkud pochází? Jak znečištění ovlivňuje životní prostředí a jaký dopad má na zdraví lidí? Jak se může Evropa v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu posunout směrem 
k nulovému znečištění? Zpráva „Signály EEA 2020“ na znečištění pohlíží různou optikou z hlediska činnosti EEA a právních předpisů EU.

Cover image © Marco Gon, REDISCOVER Nature /EEA


Rozhovor - Znečišťovatel platí? 

 

Profesor Geert Van Calster 

Univerzita v Lovani

Rozhovor - Řešení environmentálních rizik pro zdraví

Francesca Racioppi 

vedoucí Evropského střediska WHO pro životní prostředí a zdraví

 

Co je to znečištění?

Znečištění mění složky životního prostředí - ovzduší, vodu nebo půdu, takovým způsobem, že se mohou stát pro člověka nebo přírodu škodlivými. Mezi různé druhy znečišťujících látek patří chemické látky, prach, hluk a záření. Tyto znečišťující látky pocházejí z mnoha různých zdrojů. Některé z nich jsou difuzní, například doprava nebo zemědělství, zatímco jiné jsou spojeny s konkrétním místem, například s továrnou nebo elektrárnou. Znečišťující látky uvolněné v jednom místě mohou způsobit škodu přímo v daném místě, ale mohou také putovat na velké vzdálenosti. Zpráva „Signály EEA 2020“ na znečištění pohlíží různou optikou z hlediska činnosti EEA a právních předpisů EU.

Identifiers

Title: EEA Signals 2020: Towards zero pollution in Europe
PDF - TH-AP-20-669-CS-N - ISBN 978-92-9480-336-8 - ISSN 2443-745X- doi: 10.2800/32279
HTML - TH-AP-20-669-CS-Q - ISBN 978-92-9480-323-8 - ISSN 2443-745X
- doi: 10.2800/969548
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union did not affect the production of this report. Data reported by the United Kingdom are included in all analyses and assessments contained herein, unless otherwise indicated.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů