następne
poprzednie
pozycje

SYGNAŁY EEA 2020 - W kierunku całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Europie

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-08-29
2 min read
Czym jest zanieczyszczenie środowiska? Skąd pochodzi? Jak zanieczyszczenie wpływa na środowisko i zdrowie ludzi? W jaki sposób Europa może dążyć do całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu? W „Sygnałach EEA 2020” omówiono temat zanieczyszczenia środowiska z różnych punktów widzenia, odnosząc się do prac Agencji i prawodawstwa UE.

Od redakcji - W kierunku całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Europie

Hans Bruyninckx


"Po raz pierwszy we współczesnej historii mamy możliwości, by dążyć do wytwarzania ciepła i elektryczności, przemieszczania się oraz produkcji żywności bez szkodliwych emisji zanieczyszczeń. Nie musimy już akceptować zanieczyszczenia, które wpływa na ludzi i środowisko, jako nieuniknionego produktu ubocznego przy rozwoju."

 Hans Bruyninckx 
Dyrektor wykonawczy EEA

Czym jest zanieczyszczenie środowiska? Skąd pochodzi? Jak zanieczyszczenie wpływa na środowisko i zdrowie ludzi? W jaki sposób Europa może dążyć do całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu? W „Sygnałach EEA 2020” omówiono temat zanieczyszczenia środowiska z różnych punktów widzenia, odnosząc się do prac Agencji i prawodawstwa UE.

 

 

 

Prof. Geert Van Calster
Uniwersytet w Leuven

Francesca Racioppi

Przewodnicząca Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia WHO 

 

Czym jest zanieczyszczenie środowiska?

Zanieczyszczenie zmienia elementy środowiska, takie jak powietrze, woda czy gleba, w sposób, który może uczynić je szkodliwymi dla ludzi lub przyrody. Różne rodzaje zanieczyszczeń obejmują chemikalia, pył, hałas i promieniowanie. Pochodzą one z wielu różnych źródeł. Niektóre z tych źródeł mają charakter rozproszony, np. transport czy rolnictwo, inne zaś są związane z konkretnym miejscem, np. fabryką czy elektrownią. Zanieczyszczenia uwalniane w jednym miejscu mogą powodować lokalne szkody, ale mogą także rozprzestrzeniać się na duże odległości. W „Sygnałach EEA 2020” omówiono temat zanieczyszczenia środowiska z różnych punktów widzenia, odnosząc się do prac Agencji i prawodawstwa UE.

 

Identifiers

Title: EEA Signals 2020: Towards zero pollution in Europe
PDF - TH-AP-20-669-PL-N - ISBN 978-92-9480-347-4 - ISSN 2443-7603- doi: 10.2800/61364
HTML - TH-AP-20-669-PL-Q - ISBN 978-92-9480-330-6 - ISSN 2443-7603
- doi: 10.2800/189604
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union did not affect the production of this report. Data reported by the United Kingdom are included in all analyses and assessments contained herein, unless otherwise indicated.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu