następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

Przyroda w Eurpie zagrożona — wyzwania i rozwiązania

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2022-01-12 Ostatnio modyfikowane 2022-02-25
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Raporty Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i inne analizy wskazują, że ekosystemy przyrodnicze w Europie są poważnie zagrożone. Eksploatacja przez wieki odcisnęła piętno na przyrodzie w Europie, większość chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunków nie znajduje się we właściwym stanie ochrony. Publikacja Sygnały EEA 2021 przedstawia przegląd problemów, które wpływają na funkcjowanwanie przyrody w Europie, i wskazują strategie zmiany tej sytuacji.

Wartość przyrody to coś więcej niż bezpośrednie korzyści dla nas samych. Przyroda ma również wartość kulturową, stanowiąc tło dla naszej ludzkiej egzystencji i zapewniając warunki niezbędne do dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także dobrego samopoczucia emocjonalnego i duchowego.

Hans Bruyninckx, dyrektor generalny EEA

Sygnały EEA 2021 — przyroda Europy” przedstawia obraz stanu europejskiej przyrody — jej siedlisk i gatunków — oraz informacje dotyczące stanu ochrony przyrody, pozyskiwania danych i strategii przywracania ekosystemów i różnorodności biologicznej. „Sygnały EEA” to seria krótkich artykułów odnoszących się do wcześniej opublikowanych raportów, informacji i wywiadów z ekspertami EEA.

Tegoroczne (W tym roku) „Sygnały EEA” skupiają się na wycenie przyrody i na tym, dlaczego ekosystemy przyrodnicze są ważne dla ludzkiej egzystencji. Artykuł na temat stanu przyrody przedstawia wyzwania, przed którymi stoi obecnie przyroda w Europie, zaś w pozostałych artykułach przeanalizowano główne przyczyny pogarszającego się stanu przyrody oraz najbardziej obiecujące sposoby odzyskiwania i rekultywacji terenów przyrodniczych.  

James Vause, główny ekonomista w Światowym Centrum Monitorowania Ochrony Przyrody Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP-WCMC) i współautor przeglądu Dasgupta na temat ekonomiki bioróżnorodności, mówi w wywiadzie o tym, w jaki sposób rachunkowość może łagodzić utratę bioróżnorodności.

Dr Beate Jessel, przewodnicząca Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Przyrody, wyjaśnia związki pomiędzy bioróżnorodnością a zmianami klimatu i mówi o tym, jak można zwiększyć odporność przyrody na zmiany klimatu.

Petr Voříšek z Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego i członek zespołu koordynacyjnego Atlasu Ptaków Lęgowych Europy (EBBA2) wyjaśnia, w jaki sposób zbierane są dane dotyczące populacji ptaków i na jakie zagrożenia są dziś narażone populacje ptaków w Europie.

Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na rok 2030 to długoterminowy plan Unii mający na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Wraz z innymi inicjatywami, jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, który określa długoterminowe ambicje UE, by do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, i o zrównoważonej gospodarce.

„Sygnały EEA” to coroczna, przystępna w odbiorze publikacja, która omawia kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska i klimatu. Poprzednie wydania Sygnałów EEA dotyczyły kwestii skażenia (2020), gleby (2019), wody (2018) oraz energii (2017).

The EEA's latest 'State of nature in the EU' report shows alarming results from the 2013-2018 reporting period. Many species and habitats in Europe face an uncertain future unless urgent action is taken to reverse the situation.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagi

w kategorii:
w kategorii: signals, biodiversity, nature
Akcje Dokumentu