następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

Przyroda w Eurpie zagrożona — wyzwania i rozwiązania

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2022-01-12 Ostatnio modyfikowane 2023-02-09
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Raporty Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i inne analizy wskazują, że ekosystemy przyrodnicze w Europie są poważnie zagrożone. Eksploatacja przez wieki odcisnęła piętno na przyrodzie w Europie, większość chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunków nie znajduje się we właściwym stanie ochrony. Publikacja Sygnały EEA 2021 przedstawia przegląd problemów, które wpływają na funkcjowanwanie przyrody w Europie, i wskazują strategie zmiany tej sytuacji.

Wartość przyrody to coś więcej niż bezpośrednie korzyści dla nas samych. Przyroda ma również wartość kulturową, stanowiąc tło dla naszej ludzkiej egzystencji i zapewniając warunki niezbędne do dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także dobrego samopoczucia emocjonalnego i duchowego.

Hans Bruyninckx, dyrektor generalny EEA

Sygnały EEA 2021 — przyroda Europy” przedstawia obraz stanu europejskiej przyrody — jej siedlisk i gatunków — oraz informacje dotyczące stanu ochrony przyrody, pozyskiwania danych i strategii przywracania ekosystemów i różnorodności biologicznej. „Sygnały EEA” to seria krótkich artykułów odnoszących się do wcześniej opublikowanych raportów, informacji i wywiadów z ekspertami EEA.

Tegoroczne (W tym roku) „Sygnały EEA” skupiają się na wycenie przyrody i na tym, dlaczego ekosystemy przyrodnicze są ważne dla ludzkiej egzystencji. Artykuł na temat stanu przyrody przedstawia wyzwania, przed którymi stoi obecnie przyroda w Europie, zaś w pozostałych artykułach przeanalizowano główne przyczyny pogarszającego się stanu przyrody oraz najbardziej obiecujące sposoby odzyskiwania i rekultywacji terenów przyrodniczych.  

James Vause, główny ekonomista w Światowym Centrum Monitorowania Ochrony Przyrody Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP-WCMC) i współautor przeglądu Dasgupta na temat ekonomiki bioróżnorodności, mówi w wywiadzie o tym, w jaki sposób rachunkowość może łagodzić utratę bioróżnorodności.

Dr Beate Jessel, przewodnicząca Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Przyrody, wyjaśnia związki pomiędzy bioróżnorodnością a zmianami klimatu i mówi o tym, jak można zwiększyć odporność przyrody na zmiany klimatu.

Petr Voříšek z Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego i członek zespołu koordynacyjnego Atlasu Ptaków Lęgowych Europy (EBBA2) wyjaśnia, w jaki sposób zbierane są dane dotyczące populacji ptaków i na jakie zagrożenia są dziś narażone populacje ptaków w Europie.

Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na rok 2030 to długoterminowy plan Unii mający na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Wraz z innymi inicjatywami, jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, który określa długoterminowe ambicje UE, by do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, i o zrównoważonej gospodarce.

„Sygnały EEA” to coroczna, przystępna w odbiorze publikacja, która omawia kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska i klimatu. Poprzednie wydania Sygnałów EEA dotyczyły kwestii skażenia (2020), gleby (2019), wody (2018) oraz energii (2017).

Najnowszy raport EEA „Stan przyrody w UE” zawiera alarmujące wyniki z okresu sprawozdawczego 
2013–2018. Wiele gatunków i siedlisk przyrodniczych w Europie czeka niepewna przyszłość — 
chyba że podjęte zostaną działania pozwalające odwrócić tę sytuację.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagi

w kategorii:
w kategorii: signals, biodiversity, nature
Akcje Dokumentu