seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Euroopan luontoon kohdistuviin paineisiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 10.12.2021 Viimeksi muokattu 09.02.2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Euroopan ympäristökeskuksen arvioinnit (EEA) ja muut arvioinnit osoittavat, että Euroopan ekosysteemit ovat vakavasti uhattuina. Vuosisatoja kestänyt hyväksikäyttö on jättänyt jälkensä Euroopan luontoon, ja useimpien suojeltujen elinympäristöjen ja lajien suojelutilanne on huono. Euroopan ympäristökeskuksen vuoden 2021 Ympäristösignaalit-raportissa on yleiskatsaus Euroopan luonnon kohtaamiin ongelmiin, ja siinä tuodaan esiin strategioita tilanteen korjaamiseksi.

Luonnon arvo on suurempi kuin vain sen hyödyntämismahdollisuudet. Luonnolla on myös kulttuurista arvoa, joka muodostaa perustan olemassaolollemme ihmisinä ja tarjoaa edellytykset hyvälle fyysiselle ja henkiselle terveydelle sekä tunne-elämälle ja henkiselle hyvinvoinnille.

Hans Bruyninckx, Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtaja

EEA:n Ympäristösignaalit 2021 – Euroopan luonto antaa tilannekuvia Euroopan luonnon tilastaelinympäristöistä ja lajeista – sekä ympäristönsuojelusta, tiedonkeruusta ja strategioista biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien ennallistamiseksi. EEA:n Ympäristösignaalit on lyhyiden artikkeleiden sarja, joka perustuu aiemmin julkaistuun EEA:n dataan, tietoihin ja asiantuntijahaastatteluihin.

Tänä vuonna EEA:n Ympäristösignaalien aiheita ovat luonnon arvo ja se, miksi vahvat ekosysteemit ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Luonnon tilaa käsittelevä artikkeli esittää Euroopan luontoon tällä hetkellä kohdistuvia haasteita. Muissa artikkeleissa tarkastellaan pääasiallisia syitä huolestuttavaan tilanteeseen ja lupaavimpia tapoja saada luonto elpymään ja kukoistamaan.

James Vause on YK:n ympäristöohjelman luonnonsuojelun seurantakeskuksen (UNEP-WCMC) johtava ekonomisti, joka on osallistunut Dasguptan biodiversiteetin taloudellisia näkökohtia käsittelevän raportin  laatimiseen. Antamassaan haastattelussa hän kertoo, miten laskentatoimi voi auttaa pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen.

Tri Beate Jessel on Saksan luonnonsuojeluviraston puheenjohtaja. Hän kertoo biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen välisistä yhteyksistä ja siitä, mitä voitaisiin tehdä luonnon selviytymiskyvyn parantamiseksi muuttuvassa ilmastossa.

Petr Voříšek Tšekin ornitologisesta yhdistyksestä on Euroopan pesivien lintujen atlas 2 (European Breeding Bird Atlas 2) -järjestön koordinointiryhmän jäsen. Hän kertoo, miten tiedot lintukannoista kootaan yhteen ja mitä erityisiä haasteita Euroopan lintukantoihin tällä hetkellä kohdistuu.

Vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia on Euroopan pitkän aikavälin suunnitelma luonnon suojelemiseksi ja ekosysteemien rappeutumisen pysäyttämiseksi. Yhdessä muiden aloitteiden kanssa strategia on keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, jossa esitetään EU:n pitkän aikavälin tavoite olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa, jolla on kestävä talous vuoteen 2050 mennessä.

EEA:n Ympäristösignaalit-raportti on vuosittain ilmestyvä helppolukuinen julkaisu, jossa tarkastellaan keskeisiä ympäristöön ja ilmastoon liittyviä aiheita. Aiemmissa EEA:n Ympäristösignaalit-raporteissa on käsitelty saastumista (2020), maaperää (2019), vesistöjä(2018) ja energiaa (2017).

Euroopan ympäristökeskuksen uusimmassa Luonnon tila Euroopan unionissa -raportissa esitettävät tulokset vuosien 2013–2018 raportointijaksolta ovat hälyttäviä. Monien lajien ja luontotyyppien tulevaisuus Euroopassa on epävarma, ellei ryhdytä välittömästi tilannetta parantaviin toimiin.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: signals, biodiversity, nature
tallenna toimenpiteet