următorul
anteriorul
articole

Știri

Natura Europei sub presiune – provocări și soluții

Schimba limba
Știri Publicată 2021-12-10 Data ultimei modificări 2023-02-09
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Lucrările Agenției Europene de Mediu (AEM) și alte evaluări au arătat că ecosistemele europene sunt grav amenințate. După secole de exploatare care și-au pus amprenta asupra naturii Europei, cele mai multe habitate și specii protejate nu se află într-o stare bună de conservare. Raportul „Semnale de mediu AEM” din 2021 prezintă o viziune de ansamblu asupra problemelor cu care se confruntă natura Europei și propune strategii menite să ducă la inversarea situației.

Valoarea naturii depășește valoarea serviciilor directe pe care aceasta ni le oferă. Natura are și o valoare culturală, dat fiind că reprezintă fundalul existenței noastre ca ființe umane și că oferă condițiile necesare pentru o sănătate fizică și psihică bună, precum și pentru o stare emoțională și spirituală bună.

Hans Bruyninckx, Director executiv al AEM

Semnale de mediu AEM 2021 — Natura Europei” oferă o imagine a stării naturii europene – a habitatelor și a speciilor acesteia – și o fereastră deschisă către lumea conservării, a colectării de date și a strategiilor de refacere a biodiversității și a ecosistemelor. Raportul „Semnale de mediu AEM” reprezintă o serie de articole scurte bazate pe date, pe informații și pe interviuri cu experți care au fost publicate anterior de AEM.

Raportul „Semnale de mediu AEM” din acest an pune accentul pe valoarea naturii și pe motivul pentru care ecosistemele puternice sunt importante pentru starea de bine a oamenilor. Un articol despre starea naturii subliniază provocările cu care se confruntă natura Europei în prezent, iar alte articole analizează principalele cauze ale situației îngrijorătoare în care se află aceasta și cele mai promițătoare modalități de a-i oferi naturii posibilitatea de a se reface și de a înflori.

James Vause, economist principal la Centrul mondial pentru monitorizarea conservării al Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP-WCMC) și colaborator al Dasgupta review on the economics of biodiversity (Analiza Dasgupta privind economia biodiversității), oferă un interviu despre modul în care contabilitatea poate contribui la stoparea pierderii biodiversității.

Dr. Beate Jessel, președinta Agenției Federale pentru Conservarea Naturii din Germania, oferă informații despre legăturile dintre biodiversitate și schimbările climatice, precum și despre ce se poate face pentru a mări reziliența naturii în contextul unei clime aflate în schimbare.

Petr Voříšek de la Societatea de Ornitologie din Cehia și membru al echipei de coordonare a celei de a 2-a ediții a Atlasului European al Păsărilor Cuibăritoare, oferă explicații în ceea ce privește modul în care sunt compilate datele despre populațiile de păsări și provocările specifice cu care se confruntă populațiile de păsări din Europa în prezent.

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 constituie planul pe termen lung al Europei pentru protejarea naturii și inversarea degradării ecosistemelor. Împreună cu alte inițiative, aceasta este o parte esențială a Pactului verde european, care subliniază ambiția pe termen lung a UE de a deveni, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic, cu o economie sustenabilă.

Raportul „Semnale de mediu AEM” este o publicație anuală, ușor de citit, care analizează aspecte-cheie legate de mediu și climă. Rapoartele „Semnale de mediu AEM” recente au analizat poluarea (2020), solul (2019), apa (2018) și energia (2017).

Cel mai recent raport al AEM privind „Starea naturii în UE” prezintă rezultate alarmante din perioada de 
raportare 2013-2018. Dacă nu se iau măsuri urgente pentru redresarea situației, multe specii și habitate 
din Europa vor avea un viitor incert.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului