naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Narava Evrope je pod pritiskom – izzivi in rešitve

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 13.12.2021 Zadnja sprememba 09.02.2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Zahvaljujoč neutrudnemu delu Evropske agencije za okolje (EEA) in drugim ocenjevalnim poročilom je postalo jasno, da so evropski ekosistemi močno ogroženi. Stoletja izkoriščanja so pustila posledice v naravi Evrope, za večino zaščitenih habitatov in vrst pa je značilno slabo stanje ohranjenosti. V publikaciji Signali EEA 2021 so izpostavljene težave, s katerimi se sooča narava Evrope, v njej pa so opisane tudi strategije za njihovo odpravljanje.

Vrednost narave presega neposredne storitve, ki nam jih zagotavlja. Narava ima tudi kulturno vrednost, saj od nekdaj spremlja obstoj človeške rase ter zagotavlja pogoje, potrebne za dobro telesno in duševno zdravje, pa tudi za čustveno in duhovno dobro počutje.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor agencije EEA

Publikacija Signali EEA 2021 – Narava Evrope prikazuje stanje evropske narave, tj. njenih habitatov in vrst, ter daje vpogled v svet varstva narave, zbiranja podatkov in strategij za obnovo biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Signali EEA so sestavljeni iz niza kratkih člankov, ki povzemajo že objavljene podatke agencije EEA, informacije in intervjuje s strokovnjaki.

Signali EEA za leto 2021 se osredotočajo na vrednost narave in iščejo odgovor na vprašanje, zakaj so močni ekosistemi pomembni za dobro počutje ljudi. V članku o stanju narave so opisani izzivi, s katerimi se zdaj spopada narava Evrope, medtem ko so v drugih člankih obravnavani glavni vzroki za zaskrbljujoče razmere ter najobetavnejši načini, kako naravi omogočiti, da si opomore in znova zacveti.

James Vause, glavni ekonomist v Svetovnem centru za spremljanje varstva okolja v okviru Programa Združenih narodov za okolje (UNEP-WCMC), ki je sodeloval pri Dasguptajevem pregledu ekonomije biotske raznovrstnosti, v intervjuju pojasnjuje, kako lahko računovodstvo pomaga pri zaustavljanju izgube biotske raznovrstnosti.

Beate Jessel, predsednica nemškega zveznega urada za varstvo narave, razpravlja o povezavah med biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami ter kako bi lahko povečali odpornost narave v spreminjajočem se podnebju.

Petr Voříšek iz Češkega društva za ornitologijo, član usklajevalne ekipe Evropskega atlasa ptic gnezdilk 2, pojasnjuje, kako pripravljajo podatke o populacijah ptic in s kakšnimi posebnimi izzivi se evropske populacije ptic soočajo dandanes.

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 je dolgoročen načrt Evrope za zaščito narave in odpravljanje degradacije ekosistemov. Skupaj z drugimi pobudami predstavlja temeljni del evropskega zelenega dogovora, ki vsebuje dolgoročno ambicijo EU, da bi do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina s trajnostnim gospodarstvom.

Signali EEA je publikacija, ki izide enkrat na leto, je enostavna za branje ter pojasnjuje ključna vprašanja v zvezi z okoljem in podnebjem. Tematike, ki so bile obravnavane v prejšnjih Signalih EEA, so: onesnaževanje (2020), tla (2019), voda (2018) in energija (2017).

Najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje „Stanje narave v EU“ kaže zaskrbljujoče rezultate iz 
poročevalnega obdobja 2013–2018. Številne vrste in habitate v Evropi čaka negotova prihodnost, če ne 
bodo sprejeti nujni ukrepi za izboljšanje razmer.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: signals, biodiversity, nature
Akcije dokumenta