sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Avrupa’da doğa tehdit altında - sorunlar ve çözümleri

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 13.12.2021 Son değiştirilme 09.02.2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) yürüttüğü çalışma ve yapılan başka değerlendirmeler, Avrupa ekosistemlerinin ciddi tehdit altında olduğunu göstermiştir. Doğanın yüzyıllardır sömürülmesi, Avrupa’nın doğal yaşamı üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştır. Koruma altında olan habitat ve türlerin büyük kısmı iyi düzeyde korunamamaktadır. AÇA İşaretler 2021 raporu, Avrupa’da doğal yaşamın karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin genel bir bakış sunuyor ve durumu tersine çevirecek stratejilere dikkat çekiyor.

Doğanın değeri, onun bize doğrudan sunduklarının çok daha ötesinde. Doğa, kültürel bir değere de sahip. İnsan olarak varoluşumuzun temelini oluşturur, beden ve ruh sağlığımız için gerekli koşulları sağlar, duygusal ve manevi refahımıza katkıda bulunur.

Hans Bruyninckx, AÇA İcra Direktörü

AÇA İşaretler 2021 - Avrupa’nın doğası”raporu, Avrupa’da doğanın, (doğal ortamların ve türlerin) durumuna ilişkin genel bir bakış sunmanın yanı sıra doğal kaynakları koruma, veri toplama ve hem biyoçeşitliliği hem de ekosistemleri kurtarma stratejileri hakkında fikir veriyor. “AÇA İşaretler” raporu, önceden yayınlanmış AÇA verileriyle bilgilerini ve uzmanlarla yapılan röportajları temel alan bir kısa makale serisidir.

Bu yılın “AÇA İşaretler” raporu, doğanın değerine ve insan sağlığı için güçlü ekosistemlerin neden önemli olduğuna odaklanmaktadır. Doğanın durumu hakkında yayınlanan bir makale, Avrupa’da şu anda doğanın karşı karşıya olduğu sorunları ana hatlarıyla açıklamaktadır. Başka makalelerde ise, endişe verici bu durumun ana nedenleri ve doğanın tekrar canlanıp toparlanmasını sağlayacak en umut verici yöntemler ele alınmıştır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Koruma İzleme Merkezi (UNEP-WCMC) baş ekonomisti olan ve Biyoçeşitlilik ekonomisi üzerine Dasgupta incelemesi raporuna katkıda bulunan James Vause, ekosistem muhasebesinin biyoçeşitlilikteki kaybı durdurmaya nasıl yardımcı olabileceği hakkında bir röportaj vermiştir.

Almanya Doğa Koruma Federal Ajansı Başkanı Dr. Beate Jessel, biyoçeşitlilikle iklim değişikliği arasındaki bağlantı ve iklim değişikliğinin yaşandığı bir dünyada doğanın direncini artırmak için yapılabilecekler hakkındaki fikirlerini belirtmiştir.

Çek Ornitoloji Derneği’nin ve İkinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası koordinasyon ekibinin bir üyesi olan Petr Voříšek, kuş popülasyonuna ilişkin verilerin nasıl bir araya getirildiğini ve günümüzde Avrupa’daki kuş popülasyonunun karşı karşıya olduğu sorunları açıklamıştır.

2030 yılı için AB biyoçeşitlilik stratejisi, Avrupa’nın doğayı koruma ve ekosistemlerin bozulmasını tersine çevirme yönündeki uzun vadeli planıdır. Diğer girişimlerle birlikte bu strateji, Avrupa’nın 2050’ye kadar sürdürülebilir bir ekonomi güderek iklim nötr hale gelen ilk kıta olma yönündeki uzun vadeli hedefini belirten Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir parçasıdır.

“AÇA İşaretler” raporu, çevre ve iklimle ilgili temel konuları ele alan, okunması kolay yıllık bir yayındır. Yakın tarihli AÇA İşaretler raporları kirlilik (2020), toprak (2019), su(2018) ve enerji (2017) konularını ele almıştır.

AÇA'nın en son "AB'de doğanın durumu" raporu, 2013-2018 raporlama dönemine ait endişe verici sonuçlar göstermektedir. Durumu tersine çevirmek üzere acil önlem alınmadığı taktirde, Avrupa'daki birçok tür ve habitat belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bulunmaktadır.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: signals, biodiversity, nature
Belge İşlemleri