kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Europos gamtai gresia pavojus. Kylantys iššūkiai ir jų sprendimo būdai

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2022-02-25 Paskutinį kartą keista 2023-02-09
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Europos aplinkos agentūros (EAA) vykdoma veikla ir kiti atlikti vertinimai rodo, kad Europos ekosistemoms kyla didelė grėsmė. Šimtmečius trunkanti eksploatacija smarkiai paveikė Europos gamtą, o daugumos saugomų buveinių ir rūšių išsaugojimo būklė nėra gera. 2021 m. EAA signalų ataskaitoje apžvelgiamos Europos gamtos problemos ir atkreipiamas dėmesys į strategijas, kuriomis būtų galima pakeisti esamą padėtį.

Gamta turi kur kas didesnę reikšmę nei tik jos teikiama tiesioginė nauda. Gamta taip pat reikšminga ir kultūriniu požiūriu, nes ji yra mūsų, žmonių, gyvenimo pagrindas ir suteikia sąlygas, būtinas gerai fizinei ir psichinei sveikatai, taip pat emocinei ir dvasinei gerovei užtikrinti.

EAA signalai 2021 m. Europos gamta“ – tai Europos gamtos padėties – jos buveinių ir rūšių – apžvalga, supažindinanti su gamtos išsaugojimu, duomenų rinkimu ir biologinės įvairovės bei ekosistemų atkūrimo strategijomis. „EAA signalai“ – tai trumpų straipsnių serija, parengta remiantis anksčiau paskelbtais EAA duomenimis, informacija ir interviu su specialistais.

Šių metų „EEA signaluose“ daugiausia dėmesio skiriama gamtos vertei ir klausimui, kodėl stiprios ekosistemos yra svarbios žmonių gerovei. Straipsnyje apie gamtos būklę aprašomi iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria Europos gamta, o kituose straipsniuose aptariamos pagrindinės susirūpinimą keliančios padėties priežastys ir efektyviausios priemonės, kaip padėti gamtai atsigauti ir suklestėti.

James Vause, Jungtinių Tautų aplinkos programos Pasaulio išsaugojimo stebėsenos centro (UNEP-WCMC) ekonomistas ir „Dasgupta“ biologinės įvairovės ekonomikos apžvalgos rengėjas, kalba, kaip apskaitos rengimas gali padėti sustabdyti biologinės įvairovės nykimą.

Dr. Beate Jessel, Vokietijos federalinės gamtos apsaugos agentūros pirmininkė, pasakoja apie biologinės įvairovės ir klimato kaitos sąsajas ir apie tai, kokių veiksmų reikėtų imtis, siekiant, kad gamta taptų atsparesnė klimato kaitai.

Čekijos ornitologų draugijos atstovas ir Europos perinčių paukščių atlaso 2 koordinavimo grupės narys Petr Voříšek aiškina, kaip renkami duomenys apie paukščių populiacijas ir su kokiais ypatingais iššūkiais šiandien susiduria Europos paukščių populiacijos.

2030 m. ES biologinės įvairovės strategija – tai ilgalaikis Europos planas, kuriuo siekiama apsaugoti gamtą ir sustabdyti ekosistemų nykimą. Kartu su kitomis iniciatyvomis ji yra pagrindinė Europos žaliojo kurso, kuriame išdėstytas ilgalaikis ES siekis iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, kurio ekonomika būtų tvari, dalis.

„EAA signalai“ yra metinis lengvai skaitomas leidinys, kuriame nagrinėjami svarbiausi su aplinka ir klimatu susiję klausimai. Naujausiose EAA signalų ataskaitose nagrinėti taršos (2020 m.), dirvožemio (2019 m.), vandens(2018 m.) ir energijos (2017 m.) aspektai.

Naujausioje EAA gamtos būklės ES ataskaitoje pateikiami nerimą keliantys 2013–2018m. ataskaitinio 
laikotarpio rezultatai. Daugumos Europos rūšių ir buveinių ateitis yra neaiški, nebent bus imtasi skubių 
veiksmų padėčiai į gerąją pusę pakeisti.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: signals, biodiversity, nature
Dokumento veiksmai