li jmiss
preċedenti
punti

News

In-natura tal-Ewropa taħt pressjoni — sfidi u soluzzjonijiet

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 13 Dec 2021 Mibdul l-aħħar 09 Feb 2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Il-ħidma tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u valutazzjonijiet oħra wrew li l-ekosistemi Ewropej huma taħt theddida serja. Sekli ta’ sfruttament ħallew il-marka tagħhom fuq id-dinja naturali tal-Ewropa u l-biċċa l-kbira tal-ħabitats u l-ispeċijiet protetti mhumiex fi stat tajjeb ta’ konservazzjoni. Signals 2021 tal-EEA jippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-problemi li qed tiffaċċja n-natura tal-Ewropa u tindika strateġiji biex titreġġa’ lura s-sitwazzjoni.

“Il-valur tan-natura jmur lil hinn mis-servizzi diretti li tipprovdilna. In-natura għandha wkoll valur kulturali, u tifforma l-isfond għall-eżistenza tagħna bħala bnedmin u tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa għal saħħa fiżika u mentali tajba, kif ukoll għall-benesseri emozzjonali u spiritwali.”

Hans Bruyninckx, Direttur Eżekuttiv tal-EEA

Signals 2021 tal-EEA — In-natura tal-Ewropa” jipprovdi stampa tal-istat tan-natura Ewropeail-ħabitats u l-ispeċijiet tagħha— u tieqa għad-dinja tal-konservazzjoni, tal-ġbir tad-data u tal-istrateġiji għar-restawr tal-bijodiversità u tal-ekosistemi. “EEA Signals” huwa serje ta’ artikli qosra bbażati fuqdata ppubblikata qabel mill-EEA, informazzjoni u intervisti mal-esperti.

“EEA Signals” ta’ din is-sena jiffoka fuq il-valur tan-natura u għaliex ekosistemi b’saħħithom huma importanti għall-benesseri tan-nies. Artiklu dwar l-istat tan-natura jiddeskrivi l-isfidi li n-natura tal-Ewropa qed tiffaċċja bħalissa filwaqt li partijiet oħra jħarsu lejn il-kawżi ewlenin wara s-sitwazzjoni inkwetanti u l-aktar modi promettenti biex in-natura tkun tista’ tirkupra u tiffjorixxi.

James Vause, ekonomist ewlieni fiċ-Ċentru Dinji għall-Monitoraġġ tal-Konservazzjoni tal-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Uniti (UNEP-WCMC), u kontributur għar-Reviżjoni ta’ Dasgupta dwar l-ekonomija tal-bijodiversità, jagħti intervista dwar kif il-kontabilità tista’ tgħin biex jitwaqqaf it-telfien tal-bijodiversità.

Dr Beate Jessel, President tal-Aġenzija Federali Ġermaniża għall-Konservazzjoni tan-Natura, toffri għarfien dwar ir-rabtiet bejn il-bijodiversità u t-tibdil fil-klima, u x’jista’ jsir biex tingħata spinta lir-reżiljenza tan-natura fi klima li qed tinbidel.

Petr Voříšek mis-Soċjetà Ċeka għall-Ornitoloġija, u membru tat-tim ta’ koordinazzjoni tal-Atlas Ewropew tal-Għasafar tat-Tnissil 2, jispjega kif qed tinġabar id-data dwar il-popolazzjonijiet tal-għasafar u x’inhuma l-isfidi partikolari li qed jiffaċċjaw illum il-popolazzjonijiet tal-għasafar tal-Ewropa.

L-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità għall-2030 hija l-pjan fit-tul tal-Ewropa biex tipproteġi n-natura u treġġa’ lura d-degradazzjoni tal-ekosistemi. Flimkien ma’ inizjattivi oħra, hija parti ewlenija mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, li jiddeskrivi l-ambizzjoni fit-tul tal-UE li ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima b’ekonomija sostenibbli sal-2050.

“EEA Signals” huwa pubblikazzjoni annwali, faċli biex tinqara, li tħares lejn kwistjonijiet ewlenin relatati mal-ambjent u l-klima. Rapporti reċenti ta’ EEA Signals ħarsu lejn it-tniġġis (2020), il-ħamrija (2019), l-ilma(2018), u l-enerġija (2017).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals, biodiversity, nature
Dokument ta’ Azzjonijiet