li jmiss
preċedenti
punti

Bijodiversità - Ekosistemi

Il-biedja u l-forestrija mhux sostenibbli, it-tifrix urban u t-tniġġis huma l-akbar pressjonijiet li jwasslu għal deterjorament drastiku tal-bijodiversità tal-Ewropa, li jhedded is-sopravivenza ta’ eluf ta’ speċijiet ta’ annimali u ħabitats. Barra minn hekk, għad hemm nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar in-natura u liġijiet ambjentali oħra mill-Istati Membri. Skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “State of nature in the EU” (L-Istat tan-natura fl-UE), li ġie ppubblikat illum, il-biċċa l-kbira tal-ħabitats u l-ispeċijiet protetti mhumiex fi stat ta’ konservazzjoni tajjeb u jrid isir ħafna aktar biex titreġġa’ lura s-sitwazzjoni.

Fid-dawl taż-żieda fit-theddid minħabba l-isfruttament żejjed tar-riżorsi tal-baħar, it-tniġġis u t-tibdil fil-klima, hija meħtieġa azzjoni urġenti biex l-ibħra tal-Ewropa jitreġġgħu lura għal kundizzjoni tajba. Skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar l-ekosistemi tal-baħar tal-Ewropa, li ġie ppubblikat illum, qed jispiċċalna ż-żmien biex inreġġgħu lura għexieren ta’ snin ta’ negliġenza u użu ħażin.

Irrispettivament minn fejn ninsabu, ilkoll kemm aħna nistgħu napprezzaw il-meravilji tan-natura, issa probabbilment aktar minn qatt qabel. Il-kompetizzjoni tal-fotografija tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ta’ din is-sena “REDISCOVER Nature”, li tiftaħ illum, tistiednek taqbad u tikkondividi r-rabta tiegħek man-natura u l-ambjent ta’ madwarek.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet