li jmiss
preċedenti
punti

Bijodiversità - Ekosistemi

Il-ħidma tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u valutazzjonijiet oħra wrew li l-ekosistemi Ewropej huma taħt theddida serja. Sekli ta’ sfruttament ħallew il-marka tagħhom fuq id-dinja naturali tal-Ewropa u l-biċċa l-kbira tal-ħabitats u l-ispeċijiet protetti mhumiex fi stat tajjeb ta’ konservazzjoni. Signals 2021 tal-EEA jippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-problemi li qed tiffaċċja n-natura tal-Ewropa u tindika strateġiji biex titreġġa’ lura s-sitwazzjoni.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet