nästa
föregående
poster

Nyheter

Europas natur under press — utmaningar och lösningar

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2021-12-13 Senast ändrad 2023-02-09
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete och andra bedömningar har visat att europeiska ekosystem är allvarligt hotade. Århundraden av exploatering har satt sina spår i Europas naturområden och bevarandestatusen för de flesta skyddade livsmiljöer och arter är inte god. Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2021 presenterar en översikt över de problem som Europas natur står inför och pekar på strategier för att vända utvecklingen.

Naturens värde är större än de direkta tjänster den ger oss. Naturen har också kulturellt värde, den utgör bakgrunden till vår existens som människor och ger de förutsättningar som krävs för såväl god fysisk och psykisk hälsa som känslomässigt och andligt välbefinnande.

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör, Hans Bruyninckx

Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2021 – Europas natur ger en ögonblicksbild av det tillstånd som den europeiska naturen – med dess livsmiljöer och arter – befinner sig i och utgör ett fönster till den värld av bevarande, datainsamling och strategier som finns för att återställa den biologiska mångfalden och ekosystemen. Europeiska miljöbyråns miljösignalerär en serie korta artiklar baserade på tidigare offentliggjorda data från miljöbyrån samt på information och intervjuer med experter.

I årets miljösignaler ligger fokus på värdet av naturen och varför starka ekosystem är viktiga för människors välbefinnande. En artikel om naturens tillstånd beskriver de utmaningar som Europas natur för närvarande står inför, medan andra artiklar tar upp huvudorsakerna till den oroväckande situationen och de mest lovande sätten att möjliggöra för naturen att återhämta sig och frodas.

James Vause, ledande ekonom vid FN:s miljöprogram World Conservation Monitoring Center och medverkare i Dasgupta review on the economics of biodiversity, ger en intervju om hur redovisning kan hjälpa till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Dr Beate Jessel, ordförande för den tyska federala myndigheten för naturskydd, ger insikter om kopplingarna mellan biologisk mångfald och klimatförändringar, och vad som kan göras för att öka naturens motståndskraft i ett klimat under förändring.

Petr Voříšek, från tjeckiska ornitologsällskapet, och medlem i samordningsgruppen förEuropean Breeding Bird Atlas 2, förklarar hur data om fågelpopulationer ställs samman och vilka särskilda utmaningar Europas fågelpopulationer står inför i dagsläget.

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 är Europas långsiktiga plan för att skydda naturen och vända utvecklingen i fråga om försämringen av ekosystemen. Tillsammans med andra initiativ är detta en central del av den europeiska gröna given, som beskriver EU:s långsiktiga ambition att bli den första klimatneutrala världsdelen med en hållbar ekonomi senast 2050.

Europeiska miljöbyråns miljösignaler är en årlig, lättläst publikation som tar upp viktiga miljö- och klimatfrågor. Tidigare rapporter i Europeiska miljöbyråns miljösignaler har behandlat förorening (2020), mark (2019), vatten(2018) och energi (2017).

Europeiska miljöbyråns senaste rapport State of nature in the EU, visar på oroväckande resultat för rapporteringsperioden 2013–2018. Många arter och naturtyper i Europa har en osäker framtid, om inte omedelbara insatser sätts in för att förändra situationen.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, biodiversity, nature
Dokumentåtgärder