Markanvändning

Ändra språk

Europa är en av världens mest intensivt använda kontinenter med den högsta andelen mark som upptas av bebyggelse, produktionssystem (inklusive jord- och skogsbruk) och infrastruktur. Mark är en ändlig resurs: hur den används är en av de viktigaste orsakerna till miljöförändring, med betydande konsekvenser såväl för livskvaliteten och ekosystemen som för förvaltningen av infrastrukturen. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss