nästa
föregående
poster

Biologisk mångfald – ekosystem

Tar du bra foton? Tycker du om att vara i naturen? Om du svarar ”ja” på båda frågorna kan du ha vad som behövs för att vinna en av de två prissummorna i Europeiska miljöbyråns (EEA) nya fototävling, ”Well with Nature” (”Frisk av naturen”). Skicka in dina bästa bilder till oss före den 1 oktober 2022.

Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete och andra bedömningar har visat att europeiska ekosystem är allvarligt hotade. Århundraden av exploatering har satt sina spår i Europas naturområden och bevarandestatusen för de flesta skyddade livsmiljöer och arter är inte god. Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2021 presenterar en översikt över de problem som Europas natur står inför och pekar på strategier för att vända utvecklingen.

Publicerad: 2022-05-17

Varför behöver vi få till avgörande åtgärder nu för att skydda naturen? Vad är det som står på spel, och hur kan vi hantera krisen kring biologisk mångfald?

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder