nästa
föregående
poster

Biologisk mångfald – ekosystem

Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete och andra bedömningar har visat att europeiska ekosystem är allvarligt hotade. Århundraden av exploatering har satt sina spår i Europas naturområden och bevarandestatusen för de flesta skyddade livsmiljöer och arter är inte god. Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2021 presenterar en översikt över de problem som Europas natur står inför och pekar på strategier för att vända utvecklingen.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder