nästa
föregående
poster

Biologisk mångfald – ekosystem

Ohållbart skogs- och jordbruk, stadsutbredning och föroreningar är de främsta anledningarna till den dramatiska minskningen av biologisk mångfald i Europa, som nu hotar överlevnaden för tusentals djurarter och habitat. Dessutom har Europeiska unionens naturdirektiv och andra miljölagar ännu inte genomförts av medlemsstaterna. Bevarandestatusen är dålig för de flesta skyddade habitat och arter och det måste göras mycket mer för att vända utvecklingen, enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport om ”Tillståndet för naturen i EU” som publicerades i dag.

Mot bakgrund av de ökande hoten från överutnyttjande av marina resurser, föroreningar och klimatförändringar som haven i Europa står inför krävs brådskande åtgärder för att återställa dem i gott tillstånd. Enligt Europeiska miljöbyråns rapport om Europas marina ekosystem, som offentliggörs i dag, börjar tiden bli knapp för att vända den försummelse och det missbruk som pågått i årtionden.

Det spelar ingen roll var vi är, vi kan alla uppskatta naturens under, nu kanske mer än någonsin. Årets upplaga av Europiska miljöbyråns (EEA) fototävling ”REDISCOVER Nature” som inleds idag uppmanar dig att fotografera och dela med dig av ditt band till naturen och miljön runt dig.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder