neste
forrige
elementer

Nyheter

Europas natur under press – utfordringer og løsninger

Endre språk
Nyheter Publisert 10.12.2021 Sist endret 09.02.2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Det europeiske miljøbyråets (EEA) arbeid og andre vurderinger har vist at Europas økosystemer er alvorlig truet. Århundrer med utnyttelse har satt varige spor på naturen i Europa, og bevaringsstatusen for de fleste verneområder og arter er ikke god. EEA Miljøsignaler 2021 gir en oversikt over problemene naturen i Europa står overfor, og peker på strategier for å bøte på situasjonen.

Naturen har mye større verdi enn bare de direkte tjenestene den gir oss. Naturen har også en kulturell verdi idet den er selve grunnlaget for vår eksistens som mennesker og skaper de nødvendige forutsetningene for god fysisk og psykisk helse og for at vi skal ha det godt følelsesmessig og åndelig.

Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør

«EEA Miljøsignaler 2021 – Europas natur» gir et øyeblikksbilde av tilstanden til Europas natur og verneområdene og artene i den og innblikk i naturvern, datainnsamling og strategier for å gjenopprette økosystemer og biologisk mangfold. «EEA Miljøsignaler» er en serie med korte artikler basert på data, informasjon og ekspertintervjuer EEA tidligere har gitt ut.

Årets «EEA Miljøsignaler» fokuserer på naturens verdi og hvorfor sterke økosystemer er viktige for menneskenes velferd. En artikkel om naturens tilstand skisserer utfordringene Europas natur står overfor nå, mens andre artikler ser på hovedårsakene til den bekymringsverdige situasjonen og de mest lovende måtene vi kan gjenopprette naturen slik at den igjen blir livskraftig.

James Vause, som er sjeføkonom i World Conservation Monitoring Centre tilknyttet FNs miljøprogram (UNEP–WCMC), og bidragsyter til Dasgupta-gjennomgangen av økonomien ved biologisk mangfold, forteller i et intervju hvordan naturregnskap kan bidra til å stanse tapet av biologisk mangfold.

Dr. Beate Jessel, direktør for Tysklands føderale naturvernbyrå, deler av sin kunnskap om koblingen mellom biologisk mangfold og klimaendring, og hva som kan gjøres for å styrke naturens motstandskraft i et klima i endring.

Petr Voříšek fra det tsjekkiske ornitologiforbundet og medlem av koordineringsteamet for European Breeding Bird Atlas 2, forklarer hvordan data om fuglebestander settes sammen og hvilke særlige utfordringer fuglebestandene i Europa står overfor i dag.

 EUs strategi for biologisk mangfold fram mot 2030 er Europas langsiktige plan for å verne naturen og reversere ødeleggelsen av økosystemene. I kombinasjon med andre initiativer er den en vesentlig del av EUs grønne giv, som er EUs plan for å realisere den langsiktige ambisjonen om å bli det første klimanøytrale kontinentet, med en bærekraftig økonomi innen 2050.

EEA Miljøsignaler er en årlig, lettlest publikasjon som ser nærmere på sentrale problemstillinger knyttet til miljø og klima. De siste EEA Miljøsignaler-rapportene har handlet om forurensning (2020), jord (2019), vann(2018) og energi (2017).

EEA' siste «Naturens tilstand i EU»-rapport viser alarmerende resultater fra rapporteringsperioden 
2013–2018. Mange arter og habitater i Europa går en usikker fremtid i møte med mindre det iverksettes 
hastetiltak for å reversere situasjonen.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: signals, biodiversity, nature
Dokumenter handlinger