neste
forrige
elementer

Biologisk mangfold - økosystemer

Jordbruk og skogbruk som ikke er bærekraftig, urban utbygging og forurensning er de viktigste faktorene til en drastisk nedgang i Europas biologiske mangfold, noe som truer eksistensen til tusenvis av dyrearter og habitater. Videre er det fortsatt medlemstater som ikke har implementert EUs naturdirektiver og andre miljølover. De fleste vernede habitater og arter har ikke en god bevaringsstatus, og det må gjøres mye mer for å snu utviklingen, ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) “State of nature in the EU”-rapport, som publiseres i dag.

Konfrontert med de økte truslene som følge av overutnyttelse av marine ressurser, forurensning og klimaendringer, kreves det presserende tiltak for å bringe Europas hav tilbake i god miljøtilstand. Ifølge rapporten fra Det europeiske miljøbyrået om Europas marine økosystemer, som ble publisert i dag, er tiden i ferd med å løpe ut for å reversere flere tiår med forsømmelse og misbruk.

Uansett hvor vi er kan vi alle sette pris på naturens underverker, nå kanskje mer enn noensinne. Årets fotokonkurranse fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), «REDISCOVER Nature», som åpnes i dag, inviterer deg til å fange inn og dele din tilknytning til naturen og miljøet rundt deg.

Bla katalog

Dokumenter handlinger