neste
forrige
elementer

Biologisk mangfold - økosystemer

Det europeiske miljøbyråets (EEA) arbeid og andre vurderinger har vist at Europas økosystemer er alvorlig truet. Århundrer med utnyttelse har satt varige spor på naturen i Europa, og bevaringsstatusen for de fleste verneområder og arter er ikke god. EEA Miljøsignaler 2021 gir en oversikt over problemene naturen i Europa står overfor, og peker på strategier for å bøte på situasjonen.

Bla katalog

Dokumenter handlinger