neste
forrige
elementer

Biologisk mangfold - økosystemer

Tar du gode bilder? Liker du å ferdes ute i naturen? Hvis svaret er "ja" på begge spørsmål, har du en sjanse til å vinne en av pengepremiene i Det europeiske miljødirektoratets (EEA) nye fotokonkurranse 'Well with Nature'. Send oss dine beste bilder innen 1. oktober 2022

Det europeiske miljøbyråets (EEA) arbeid og andre vurderinger har vist at Europas økosystemer er alvorlig truet. Århundrer med utnyttelse har satt varige spor på naturen i Europa, og bevaringsstatusen for de fleste verneområder og arter er ikke god. EEA Miljøsignaler 2021 gir en oversikt over problemene naturen i Europa står overfor, og peker på strategier for å bøte på situasjonen.

Bla katalog

Dokumenter handlinger