neste
forrige
elementer

Arealbruk

Jordbruk og skogbruk som ikke er bærekraftig, urban utbygging og forurensning er de viktigste faktorene til en drastisk nedgang i Europas biologiske mangfold, noe som truer eksistensen til tusenvis av dyrearter og habitater. Videre er det fortsatt medlemstater som ikke har implementert EUs naturdirektiver og andre miljølover. De fleste vernede habitater og arter har ikke en god bevaringsstatus, og det må gjøres mye mer for å snu utviklingen, ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) “State of nature in the EU”-rapport, som publiseres i dag.

Bla katalog

Dokumenter handlinger