επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ειδήσεις

Η φύση της Ευρώπης υφίσταται πιέσεις — Προκλήσεις και λύσεις

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 12/01/2022 Τελευταία τροποποίηση : 09/02/2023
1 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) καθώς και άλλες αξιολογήσεις έχουν καταδείξει ότι τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή. Αιώνες εκμετάλλευσης έχουν αφήσει το σημάδι τους στον φυσικό κόσμο της Ευρώπης και η κατάσταση διατήρησης των περισσότερων προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών δεν είναι καλή. Στην έκθεση «Σήματα» του ΕΟΠ για το 2021 συνοψίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η φύση της Ευρώπης και επισημαίνονται στρατηγικές για την αναστροφή της κατάστασης.

Η αξία της φύσης δεν έγκειται μόνο στις άμεσες υπηρεσίες που μας παρέχει. Η φύση έχει επίσης πολιτισμική αξία, καθώς διαμορφώνει το πλαίσιο της ύπαρξης του ανθρώπου και παρέχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και για συναισθηματική και πνευματική ευημερία.

Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ

Η έκθεση με τίτλο «EEA Signals 2021 — Europe’s nature» (Σήματα του ΕΟΠ για το 2021 - Η φύση της Ευρώπης) παρέχει μια εικόνα της κατάστασης της φύσης στην Ευρώπη — των οικοτόπων και των ειδών της — και ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο της διατήρησης, της συλλογής δεδομένων και των στρατηγικών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Τα «Σήματα του ΕΟΠ» είναι μια σειρά σύντομων άρθρων που βασίζονται σε δεδομένα, πληροφορίες και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν από τον ΕΟΠ.

Τα φετινά «Σήματα του ΕΟΠ» εστιάζουν στην αξία της φύσης και εξηγούν τον λόγο για τον οποίο τα εύρωστα οικοσυστήματα είναι σημαντικά για την ευημερία των ανθρώπων. Ένα άρθρο σχετικά με την κατάσταση της φύσης περιγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η φύση της Ευρώπης, ενώ σε άλλα έγγραφα εξετάζονται τα κύρια, βαθύτερα αίτια της ανησυχητικής κατάστασης και οι πλέον ελπιδοφόροι τρόποι ώστε να ανακάμψει η φύση και να «ανθήσει».

Ο James Vause, επικεφαλής οικονομολόγος στο Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης για την Προστασία της Φύσης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP-WCMC), και συντάκτης στην ανασκόπηση Dasgupta σχετικά με την «οικονομία» της βιοποικιλότητας, παραχωρεί συνέντευξη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά συστήματα μπορούν να συμβάλουν στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.

Η δρ Beate Jessel, πρόεδρος της γερμανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας για την προστασία της φύσης, παρέχει πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής καθώς και το τι θα μπορούσε να γίνει για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της φύσης στο μεταβαλλόμενο κλίμα.

Ο Petr Voříšek από την τσεχική ένωση ορνιθολογίας, και μέλος της ομάδας συντονισμού του δεύτερου ευρωπαϊκού άτλαντα αναπαραγόμενων πτηνών, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα σχετικά με τους πληθυσμούς πτηνών και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πληθυσμοί πτηνών της Ευρώπης.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο της Ευρώπης για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της τάσης υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, αποτελεί βασικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία περιγράφει τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος με βιώσιμη οικονομία έως το 2050.

Η έκθεση του ΕΟΠ για τα σήματα είναι μια ετήσια, ευανάγνωστη έκδοση, στην οποία εξετάζονται βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα. Πρόσφατες εκθέσεις του ΕΟΠ για τα σήματα εξέτασαν τη ρύπανση (2020), το έδαφος (2019), το τα ύδατα(2018), και την ενέργεια (2017).

Η τελευταία έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ» παρουσιάζει ανησυχητικά αποτελέσματα από την περίοδο αναφοράς2013-2018. Πολλά είδη και οικότοποι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα για να ανατραπεί η κατάσταση.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση signals, biodiversity, nature
Ενέργειες Εγγράφων