επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Βιοποικιλότητα - Οικοσυστήματα

Καθώς αυξάνονται οι απειλές εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων, της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται η ανάληψη επείγουσας δράσης προκειμένου να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές θάλασσες σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, λιγοστεύει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να αναστρέψουμε τα αποτελέσματα δεκαετιών παραμέλησης και κατάχρησης.

Ανεξαρτήτως του πού βρισκόμαστε, όλοι μας μπορούμε να εκτιμήσουμε τα θαύματα της φύσης, τώρα δε ίσως περισσότερο από ποτέ. Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «REDISCOVER Nature», ο οποίος αρχίζει σήμερα, σας καλεί να απαθανατίσετε και να μοιραστείτε τον δεσμό σας με τη φύση και το περιβάλλον.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Ενέργειες Εγγράφων