nästa
föregående
poster

Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2021 - Europas natur

Europeiska miljöbyråns (EEA) miljösignaler är en årlig, lättläst rapport som består av en serie korta artiklar om viktiga miljö- och klimatfrågor. Tidigare utgåvor av rapporten har behandlat nollförorening (2020), mark och jord (2019), vatten (2018) och energi (2017).

 

Ledare — Naturens värde

Hans Bruyninckx


"Men naturens värde sträcker sig utöver de direkta tjänster den ger oss. Naturen har också ett kulturellt värde eftersom den är basen till vår existens som människor och ger oss de förutsättningar som krävs för en god fysisk och mental hälsa, såväl som för ett känslomässigt och andligt välbefinnande."

 Hans Bruyninckx 
Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

 

 

 

Europeiska miljöbyråns senaste rapport State of nature in the EU, visar på oroväckande resultat för rapporteringsperioden 2013–2018. Många arter och naturtyper i Europa har en osäker framtid, om inte omedelbara insatser sätts in för att förändra situationen.

 

 Explore all infographics

Europeiska miljöbyråns informationssystem om naturen

Bise – Europeiska informationssystemet för biologisk mångfald: den viktigaste data- och informationskällan om biologisk mångfald i Europa.

Fise – Skogsinformationssystemet för Europa: en kontaktpunkt för utbyte av information med skogsexperter om Europas skogsmiljö, dess tillstånd och utveckling.

Wise – Vatteninformationssystemet för Europa: den europeiska informationsportalen för vattenfrågor. Dess innehåll avser både sötvattens- och marina miljöer.

Identifiers

Title: Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2021 - Europas natur
HTML - TH-AP-21-001-SV-Q - ISBN 978-92-9480-448-8 - ISSN 2443-7654 - doi: 10.2800/599950
PDF - TH-AP-21-001-SV-N - ISBN 978-92-9480-435-8 - ISSN 2443-7654 - doi: 10.2800/069573

Permalinks

Geographic coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals2021
Dokumentåtgärder