kitas
ankstesnis
punktai

Žemės naudojimas

Didžiausią spaudimą gamtai daro netvarus ūkininkavimas ir miškininkystė, miestų plėtra ir tarša – dėl jų Europoje drastiškai nyksta biologinė įvairovė, kyla grėsmė tūkstančių gyvūnų rūšių ir buveinių išlikimui. Be to, valstybėse narėse vis dar nepakankamai įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) gamtos direktyvos ir kiti aplinkos teisės aktai. Remiantis šiandien paskelbta Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaita „ES gamtos būklė“, daugumos saugomų buveinių ir rūšių išsaugojimo būklė nėra gera ir reikia dar daug nuveikti, kad ši padėtis pasikeistų.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai