naslednji
prejšnji
zadetki

Biotska raznovrstnost – ekosistemi

Ali ustvarjate dobre fotografije? Ali radi preživljate čas v naravi? Če ste na obe vprašanji odgovorili pritrdilno, bi lahko osvojili eno od denarnih nagrad v okviru novega fotografskega natečaja Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom „Well with Nature“ (Dobro z naravo). Svoje najboljše fotografije nam pošljite do 1. oktobra 2022.

Zahvaljujoč neutrudnemu delu Evropske agencije za okolje (EEA) in drugim ocenjevalnim poročilom je postalo jasno, da so evropski ekosistemi močno ogroženi. Stoletja izkoriščanja so pustila posledice v naravi Evrope, za večino zaščitenih habitatov in vrst pa je značilno slabo stanje ohranjenosti. V publikaciji Signali EEA 2021 so izpostavljene težave, s katerimi se sooča narava Evrope, v njej pa so opisane tudi strategije za njihovo odpravljanje.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta