naslednji
prejšnji
zadetki

Biotska raznovrstnost – ekosistemi

Zahvaljujoč neutrudnemu delu Evropske agencije za okolje (EEA) in drugim ocenjevalnim poročilom je postalo jasno, da so evropski ekosistemi močno ogroženi. Stoletja izkoriščanja so pustila posledice v naravi Evrope, za večino zaščitenih habitatov in vrst pa je značilno slabo stanje ohranjenosti. V publikaciji Signali EEA 2021 so izpostavljene težave, s katerimi se sooča narava Evrope, v njej pa so opisane tudi strategije za njihovo odpravljanje.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta