seuraava
edellinen
kohdat

Luonnon monimuotoisuus – ekosysteemit

Euroopan luonnon monimuotoisuuden jyrkän heikkenemisen suurimpiä syitä ovat kestämätön maa- ja metsätalous, asutuksen leviäminen ja saasteet. Ne uhkaavat tuhansien eläinlajien ja luontotyyppien säilymistä. Tämän lisäksi Euroopan unionin luontodirektiivien ja muiden ympäristölakien täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa on puutteita. Suojelluimpien luontotyyppien ja lajien suojelun taso ei ole hyvä, ja tilanteen muuttamiseksi on tehtävä paljon nykyistä enemmän. Näin todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaistavassa EU:n luonnon tilaa koskevassa raportissa ”State of nature in the EU”.

Euroopan merillä on entistä enemmän uhkia, muun muassa meren luonnonvarojen ylihyödyntäminen, saasteet ja ilmastonmuutos. Merten palauttaminen hyvään kuntoon edellyttää kiireellisiä toimia. Euroopan ympäristökeskuksen raportti merten ekosysteemeistä julkaistiin tänään. Raportin mukaan pian ei ole enää mahdollista korjata vuosikymmenten laiminlyöntiä ja väärinkäyttöä.

Luonnon ihmeitä osataan arvostaa nyt kenties aiempaa enemmän missä tahansa liikummekaan. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tämänvuotinen valokuvauskilpailu REDISCOVER Nature käynnistyy tänään. Ikuista yhteytesi luontoon ja ympäristöön valokuvassa ja jaa kuvasi muiden kanssa osallistumalla kilpailuun.

Selaa luetteloa

tallenna toimenpiteet