następne
poprzednie
pozycje

Użytkowanie gruntów

Niezrównoważone rolnictwo i leśnictwo, rozrost miast oraz zanieczyszczenie to główne czynniki, które można winić za drastyczny spadek bioróżnorodności w Europie, zagrażający tysiącom gatunków zwierząt i siedlisk. Co więcej, w państwach członkowskich wciąż istnieją luki we wdrażaniu dyrektyw europejskich dotyczących przyrody oraz innych praw ochrony środowiska. Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „State of nature in the EU” («Stan przyrody w UE« ) stan ochrony większości chronionych siedlisk i gatunków nie jest dobry i należy podjąć zdecydowane kroki, aby zmienić tę sytuację.

Opublikowane: 2019-12-16

Nie możemy żyć bez zdrowych gruntów i zdrowych gleb. To na gruntach produkujemy większość żywności i budujemy swoje domy. Grunty mają kluczowe znaczenie dla wszystkich gatunków zwierząt i roślin żyjących na lądzie lub w wodzie. Gleby – istotna część gruntów – są bardzo złożonym i często niedocenianym elementem tętniącym życiem. Niestety, sposób, w jaki obecnie użytkujemy grunty i gleby w Europie i na świecie, nie jest zrównoważony. Ma to znaczący wpływ na życie na lądzie.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu