następne
poprzednie
pozycje

Różnorodność biologiczna – ekosystemy

Niezrównoważone rolnictwo i leśnictwo, rozrost miast oraz zanieczyszczenie to główne czynniki, które można winić za drastyczny spadek bioróżnorodności w Europie, zagrażający tysiącom gatunków zwierząt i siedlisk. Co więcej, w państwach członkowskich wciąż istnieją luki we wdrażaniu dyrektyw europejskich dotyczących przyrody oraz innych praw ochrony środowiska. Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „State of nature in the EU” («Stan przyrody w UE« ) stan ochrony większości chronionych siedlisk i gatunków nie jest dobry i należy podjąć zdecydowane kroki, aby zmienić tę sytuację.

W obliczu narosłych zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji zasobów morskich, zanieczyszczeń i zmiany klimatu konieczne są pilne działania, aby przywrócić dobry stan europejskich mórz. Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącym ekosystemów morskich w Europie mamy coraz mniej czasu, aby odwrócić skutki wieloletnich zaniedbań i nadużyć.

Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy wszyscy możemy docenić piękno przyrody – a teraz możliwe, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Tegoroczny konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „REDISCOVER Nature”, którego inauguracja ma miejsce dziś, zachęca do uwiecznienia osobistego kontaktu z przyrodą i otoczeniem oraz do podzielenia się tym z innymi.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu