następne
poprzednie
pozycje

Różnorodność biologiczna – ekosystemy

Niezrównoważone rolnictwo i leśnictwo, rozrost miast oraz zanieczyszczenie to główne czynniki, które można winić za drastyczny spadek bioróżnorodności w Europie, zagrażający tysiącom gatunków zwierząt i siedlisk. Co więcej, w państwach członkowskich wciąż istnieją luki we wdrażaniu dyrektyw europejskich dotyczących przyrody oraz innych praw ochrony środowiska. Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „State of nature in the EU” («Stan przyrody w UE« ) stan ochrony większości chronionych siedlisk i gatunków nie jest dobry i należy podjąć zdecydowane kroki, aby zmienić tę sytuację.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu