następne
poprzednie
pozycje

Infographic

Czym jest zanieczyszczenie środowiska?

Zmień język:
Infographic
Prod-ID: INF-147-pl
Opublikowane 2021-03-23 Ostatnio modyfikowane 2023-08-29
Topics:
Zanieczyszczenie zmienia elementy środowiska, takie jak powietrze, woda czy gleba, w sposób, który może uczynić je szkodliwymi dla ludzi lub przyrody. Różne rodzaje zanieczyszczeń obejmują chemikalia, pył, hałas i promieniowanie. Pochodzą one z wielu różnych źródeł. Niektóre z tych źródeł mają charakter rozproszony, np. transport czy rolnictwo, inne zaś są związane z konkretnym miejscem, np. fabryką czy elektrownią. Zanieczyszczenia uwalniane w jednym miejscu mogą powodować lokalne szkody, ale mogą także rozprzestrzeniać się na duże odległości. W „Sygnałach EEA 2020” omówiono temat zanieczyszczenia środowiska z różnych punktów widzenia, odnosząc się do prac Agencji i prawodawstwa UE.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics: