další
předchozí
položky

Využívání půdy

Neudržitelné zemědělství a lesnictví, rozrůstání měst a znečištění patří mezi hlavní zátěže, které způsobují drastický úbytek biologické rozmanitosti v Evropě a ohrožuje přežití tisíců živočišných druhů a stanovišť. Směrnice Evropské unie (EU) na ochranu přírody a další právní předpisy v oblasti životního prostředí navíc na úrovni členských států postrádají dostatečnou implementaci. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nazvané „State of nature in the EU“ není stav ochrany většiny chráněných stanovišť a živočišných druhů příznivý a je potřeba učinit mnohem více, aby došlo k nápravě této situace.

Publikováno: 16.12.2019

Bez zdravé krajiny a půdy nemůžeme přežít. V krajině produkujeme většinu jídla a stavíme v ní své domovy. Krajina je životně důležitá pro všechny druhy živočichů i rostlin žijících na souši i ve vodě. Půda, jež tvoří jednu ze základních složek krajiny, je velmi složitým a často podceňovaným prvkem, který překypuje životem. Naneštěstí způsob, jakým v současné době využíváme krajinu a půdu v Evropě a ve světě, není udržitelný. To má závažné dopady na život na zemi.

Procházet katalog

Akce dokumentů