следващ
предишен
елементи

Брифинг

Сигнали на ЕАОС за 2023 г. — Здраве и околна среда в Европа

Смяна на език
Брифинг Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
В няколко оценки на ЕАОС се очертава много ясно връзката между околната среда и благосъстоянието. Въпреки напредъка през последните десетилетия, замърсяването и другите екологични рискове продължават да вредят на здравето на хората в Европа, докато подобряването на състоянието на околната среда и смекчаването на изменението на климата могат да донесат както преки, така и косвени ползи за всички в Европа.

В доклада „Сигнали на ЕАОС за 2023 г.“ се прави обхватен преглед на връзките между здравето и околната среда в Европа. В него са включени статии, в които се разглеждат качеството на въздуха, шумовото замърсяване, водите, изменението на климата и химикалите, както и събеседвания с експерти по темите за повишаването на безопасността на химикалите и за Европейския атлас за околната среда и здравето. "Както в случая на здравето на екосистемите, така и при здравето на хората предотвратяването на щетите е много по-евтино и много по-ефективно, отколкото преодоляването на последиците. Това е просто една добра инвестиция за бъдещето.
"

 Leena Ylä-Mononen
Изпълнителен директор на ЕАОС 

Прочетете уводната статия 

 

 

 

Докладите „Сигнали на ЕАОС“ са ежегодни, лесни за четене публикации, които се състоят от поредици от кратки статии, в които се разглеждат ключови въпроси във връзка с околната среда и климата. В последните доклади „Сигнали на ЕАОС“ са разгледани следните теми: енергия (2022 г.), природа (2021 г.), нулево замърсяване (2020 г.), почва (2019 г.) и вода (2018 г.).

 


Помогнете ни да подобрим сигналите на ЕАОС: 3 минути въпросник за отзиви

© Cover image source:  Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2023, eea signals 2023
Действия към документ