Моделиране на бъдещето на енергетиката в Европа: чиста, интелигентна и възобновяема енергия

Смяна на език
Публикация Създаден 29-08-2017 Публикуван 20-10-2017
Cover Image
Ежегодното издание на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „Сигнали“ представя актуални въпроси за дебата относно околната среда, които са от интерес и за широката общественост. Основната тема на „Сигнали 2017“ е енергията.

Съдържание

Temporal coverage

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100