Сигнали 2018 г., ЕАОС Водата е живот

Смяна на език
Публикация Създаден 29-08-2018 Публикуван 23-11-2018
Cover Image
Европейските реки, езера и морета са подложени на натиск от замърсяване, прекомерна експлоатация и изменение на климата. Как можем да осигурим устойчиво използване на този жизненоважен ресурс?
Downloading: PDF document icon 18111_Signals_BG_v02_VO___PDFversion.pdf — PDF document, 4.90 MB (5143166 bytes)
Смяна на език
Публикация Създаден 29-08-2018 Публикуван 23-11-2018
Европейските реки, езера и морета са подложени на натиск от замърсяване, прекомерна експлоатация и изменение на климата. Как можем да осигурим устойчиво използване на този жизненоважен ресурс?

Download

Additional Files

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100