ďalej
späť
body

Životné prostredie a zdravie

Z vedeckých dôkazov vyplýva, že environmentálne riziká sú príčinou značného počtu prípadov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe. Dnes uverejnená analýza Európskej environmentálnej agentúry poskytuje prehľad súvislostí medzi životným prostredím a srdcovo-cievnymi ochoreniami, pričom sa v nej zdôrazňuje, že riešenie problematiky znečistenia, extrémnych teplôt a iných environmentálnych rizík sú nákladovo efektívnymi opatreniami na zníženie záťaže ochorení vrátane srdcových infarktov a mozgových príhod.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu