EEA Signali 2017. - Oblikovanje budućnosti energije u Europi: čista, pametna i obnovljiva

Promijenite jezik
Objava Stvoreno 2017-08-29 Objavljeno 2017-10-30
Topics: ,
Ovo je najnovija objavljena verzija. Vidi starije verzije.
Cover Image
Europska agencija za okoliš (EEA) jedanput godišnje izdaje publikaciju Signali u kojoj daje pregled zanimljivih tema za raspravu o okolišu te za širu javnost. Publikacija Signali 2017. bavi se energijom.

Sadržaj

Temporal coverage

Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100