Vrijeme za djelovanje u pogledu klime, prirode i ljudi

Godina 2019. pamtit će se kao prekretnica u poduzimanju mjera za klimu i okoliš u Europi. Milijuni Europljana i osoba diljem svijeta prosvjedovali su i poticali tvorce politika na djelovanje. U znanstvenim procjenama utemeljenima na dokazima, uključujući Europsko izvješće o stanju okoliša (SOER 2020.) Europske agencije za okoliš, naglašavao se razmjer izazova pred nama i hitna potreba za djelovanjem. Ti se pozivi sada pretvaraju u politički plan djelovanja. Europski zeleni plan koji je predstavila Europska komisija obećavajući je početak za ključno desetljeće pred nama.

Pročitajte više

Razmišljanja o ciljevima klimatske neutralnosti u Europi u vremenima Covida-19

Europske zemlje poduzimaju drastične mjere kako bi ograničile učinak Covida-19 na zdravlje i gospodarstvo u Europi. Takve krize obično imaju izravne i ozbiljne posljedice za čitavo stanovništvo i za gospodarstvo. Uzimajući u obzir njezin potencijal da utječe na ključne gospodarske sektore, očekuje se da će se zbog krize uzrokovane koronavirusom smanjiti neki učinci gospodarskih aktivnosti na okoliš i klimu. Ipak, veliki i iznenadni šokovi koji će prouzrokovati iznimno visoke troškove za društvo daleko su od načina na koji se Europska unija obvezala promijeniti svoje gospodarstvo i ostvariti ciljeve klimatske neutralnosti do 2050. U okviru europskog zelenog dogovora (tzv. Green Deal) i nedavno predloženog europskog propisa o klimi poziva se umjesto toga na nepovratna i postupna smanjenja emisija, pri čemu je potrebno osigurati pravednu tranziciju i pružiti podršku onima koji su time pogođeni.

Pročitajte više

Onečišćenje bukom značajan je problem za ljudsko zdravlje i okoliš

Onečišćenje bukom rastući je problem diljem Europe i mnogi ljudi nisu svjesni njegova učinka na zdravlje. Sastali smo se s Eulalijom Peris, stručnjakinjom za buku iz okoliša pri Europskoj agenciji za okoliš, kako bismo razgovarali o ključnim saznanjima iz izvješća Europske agencije za okoliš „Buka iz okoliša u Europi – 2020.” objavljenog početkom ovog mjeseca.

Pročitajte više

Presudna važnost prilagodbe klimatskim promjenama za poljoprivredu u Europi

Toplinski valovi i ekstremni vremenski uvjeti prošlog su ljeta u Europi opet dosegnuli nezabilježene razmjere i još jednom pokazali važnost prilagodbe klimatskim promjenama. S Blažem Kurnikom, stručnjakom za učinke klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama u Europskoj agenciji za okoliš (EEA), razgovarali smo o novom izvješću Agencije koje se bavi utjecajem klimatskih promjena na poljoprivredu u Europi, objavljenom ranije ovog mjeseca.

Pročitajte više

Kako ostvariti održivi razvoj:: jedinstvena prilika koju pružaju nove europske politike

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odredila je prioritete svojeg tima u pogledu politike za sljedećih pet godina. U središtu je njezina programa europski „zeleni dogovor“ (Green Deal), u kojem se ocrtava ambicioznije djelovanje u pogledu klimatske krize i krize biološke raznolikosti. Europske se politike već dugo bave problemima degradacije okoliša i klimatskih promjena, uz više ili manje uspjeha. Uz podršku sve glasnijih zahtjeva javnosti za djelovanje, taj novi vremenski okvir politike, s novom Europskom komisijom i Europskim parlamentom, pruža jedinstvenu priliku za poticanje i ubrzanje zelene i pravedne tranzicije za Europu.

Pročitajte više

EEA slavi 25 godina: održivost u Europi na temelju iskustva

Kako će izgledati okoliš u Europi za 25 godina? Hoćemo li ostvariti našu zajedničku viziju „dobrog života unutar granica našeg planeta”? Hoćemo li moći ograničiti globalno zatopljenje i izgraditi gradove otporne na klimatske promjene, okružene zdravom prirodom?Nedavni izbori za Europski parlament pokazali su sve veću zabrinutost Europljana. . Slijedeća generacija Europljana također poziva na hitno djelovanje, pa se postavlja pitanje kako će njezini zahtjevi za održivu budućnost oblikovati okoliš Europe i socioekonomske politike? Na našu 25. obljetnicu prisjećamo se kretanja u području znanja o okolišu i politike zaštite okoliša u Europi posljednjih 25 godina te se osvrćemo na mogućnost koju mi, EEA zajedno sa svojim mrežama, imamo za podržavanje napora usmjerenih na održivost u sljedećih 25 godina.

Pročitajte više

Sprečavanje nastanka otpada ključno je za rješavanje problema plastičnog otpada

Plastični otpad i dalje predstavlja golem i rastući problem. No, što Europska unija poduzima kako bi riješila taj problem? Ioannis Bakas, stručnjak za sprečavanje nastanka otpada u EEA-u daje kratak pregled izvješća EEA-a o sprečavanju nastanka plastičnog otpada u Europi, koje je objavljeno ranije ovog mjeseca.

Pročitajte više

Kako opasnosti za okoliš utječu na ranjive skupine u Europi?

Potrebno je poduzeti ciljane mjere kako bi se najranjivije stanovnike Europe, uključujući one pogođene siromaštvom, starije osobe i djecu, bolje zaštitilo od opasnosti za okoliš kao što su onečišćenje zraka i onečišćenje bukom te ekstremne temperature. Aleksandra Kazmierczak, stručnjakinja za prilagodbu klimatskim promjenama Europske agencije za okoliš (EEA), objašnjava najvažnije zaključke novog izvješća EEA-a kojim se procjenjuju poveznice između društvenih i demografskih nejednakosti i izloženosti onečišćenju zraka, prekomjernoj buci i ekstremnim temperaturama.

Pročitajte više

Zdrav okoliš preduvjet je za osiguravanje održivog gospodarstva i pravednog društva

Naš se planet suočava s nezapamćenim izazovima za okoliš i klimu koji prijete našem tprosperitetu. Ipak, još nije prekasno za poduzimanje odlučnih mjera. Taj se zadatak možda čini obeshrabrujućim, ali mi još uvijek možemo preokrenuti neke negativne trendove i prilagoditi se te tako ublažiti štetu, obnoviti najvažnije ekosustave iodlučnije zaštititi ono što nam je ostalo. Okoliš, klimu, gospodarstvo i društvo moramo smatrati neodvojivim dijelovima jedne cjeline kako bi postigli dugoročnu održivost.

Pročitajte više

Električna vozila: pametan izbor za okoliš

Jesu li električna vozila bolja za našu klimu i kvalitetu zraka od automobila na benzinski i dizelski pogon? O prednostima i manama električnih automobila na koje je usmjereno novo izvješće EEA-e razgovarali smo s Andreasom Unterstallerom, stručnjakom za promet i okoliš Europske agencije za okoliš (EEA).

Pročitajte više

Razumijevanje klimatskih promjena i suočavanje s njihovom složenošću

Klimatske su promjene jedan od najvažnijih izazova našeg vremena. Njihovi se utjecaji vide diljem svijeta, pogađaju ljude, prirodu i ekonomiju. Kako bismo ublažili klimatske promjene, moramo značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova. Provođenje tog općenitog cilja u konkretne mjere iziskuje razumijevanje složenog sustava koji povezuje emisije iz različitih izvora s učincima na nacionalnim i regionalnim razinama, globalnim upravljanjem i potencijalnim popratnim prednostima. Europska agencija za okoliš nastoji kontinuirano poboljšavati znanja potrebna za kreiranje učinkovitih mjera na terenu.

Pročitajte više

Živa: trajna prijetnja za okoliš i zdravlje ljudi

Mnogi ljudi živu još uvijek povezuju s toplomjerima, ali većina ih je svjesna i njezine toksičnosti. Živa se zbog svoje toksičnosti postupno izbacuje iz proizvoda u Europi, no još uvijek je prisutna u zraku, vodi, tlu i ekosustavu. Je li živa još uvijek problem i što se poduzima u tom pogledu? Razgovarali smo s Ianom Marnaneom, stručnjakom za održivo korištenje izvora i industriju iz Europske agencije za okoliš.

Pročitajte više

Upravljanje – voda u pokretu

Voda se stalno kreće. Voda omogućavakretanje brodova, riba i svih ostalih životinja i biljaka koje žive u vodi. Za zdravlje rijeka, jezera i oceana moraju se uzeti u obzir kretanja vode preko geopolitičkih granica. S obzirom na to, regionalna i međunarodna suradnja važan su dio politika Europske unije o vodi od 1970.-ih.

Pročitajte više

Razgovor – Malta: nestašica vode je svakodnevica

Malta se nalazi među 10 zemalja svijeta s najvećim problemom nestašice vode. Što se može učiniti kada priroda osigurava samo polovinu vode koja je potrebna stanovništvu? Malta „proizvodi” čistu vodu i nastoji osigurati da je se ne rasipa. S Manuelom Sapianom iz malteške Agencije za energiju i vodu razgovarali smo o novim tehnologijama, vodi za kućanstva i poljoprivredu i čistoj vodi za kupanje oko otoka.

Pročitajte više

U prvom planu – Voda u gradu

Pouzdanu opskrbu čistom vodom često uzimamo zdravo za gotovo. Iz slavine teče čista voda, a kada ju upotrijebimo, „prljava” voda otječe u odvodnu cijev. Velika većina Europljana kod kuće ima vodu koja je dobre kvalitete za piće i dostupna je 24 sata dnevno. Kratak trenutak između slavine i odvoda samo je mali dio ukupna putovanja vode. Gospodarenje vodom u gradu nije ograničeno na javne vodoopskrbne sustave. Klimatske promjene, širenje gradova i promjene riječnih slivova mogu dovesti do češćih i štetnijih poplava u gradovima, zbog čega se vlasti suočavaju sa sve većim izazovima.

Pročitajte više

Razgovor – Nizozemci su napravili prostora za rijeku

Priroda i voda su povezane. Na takvom razmišljanju temelji se nizozemski program „Prostor za rijeku“. Ovaj pristup, koji se temelji povratku tradicionalnim načinima, služi kao globalni model za gospodarenje vodom i zaštitu od povećanog rizika od poplava zbog klimatskih promjena. Posljednje ekstremne poplave 1993. i 1995. potaknule su na razmišljanje, rekao je Willem Jan Goossen iz nizozemskog Ministarstva infrastrukture i gospodarenja vodom. Pitali smo ga što taj program znači za održivu zaštitu od poplava.

Pročitajte više

Klimatske promjene i voda – topliji oceani, poplave i suše

Zbog klimatskih promjena povećavaju se pritisci na vodna tijela. Očekuje se da će se učinci klimatskih promjena na vodu u budućnosti povećavati, uključujući poplave i suše te zakiseljavanje i podizanje razine mora. Te promjene potiču promjene u cijeloj Europi. Gradovi i regije već se prilagođavaju, primjenjuju održivija, prirodna rješenja za ublažavanje učinka poplava te vodu upotrebljavaju na pametnije, održivije načine kako bismo mogli preživjeti suše.

Pročitajte više

U prvom planu – Ocean plastike

Masovno proizvedeni plastični proizvodi uvedeni su sredinom prošlog stoljeća kao čudesni materijal – lagan, fleksibilan, otporan i snažan. Od tada se proizvodnja plastike brzo povećala i društvu donijela mnoge koristi. Sada, otprilike 70 godina kasnije, godišnje se proizvodi više od 300 milijuna tona i počeli smo shvaćati stvarno nasljeđe tih proizvoda: oni nikada potpuno ne „nestaju” iz okoliša.

Pročitajte više

Podvodni svijet suočava se s ozbiljnim prijetnjama

Podvodni svijet u europskim slatkovodnim tijelima i regionalnim morima nije u dobrom stanju. Loše stanje ekosustava izravno utječe na mnoge životinje i biljke koje žive u vodi, na druge vrste te na ljude koji ovise o čistoj vodi. Stanje europskih mora zabrinjavajuće je, većinom zbog prekomjernog izlova i klimatskih promjena, a u slatkovodnim tijelima javljaju se problemi zbog viška nutrijenata i izmijenjenih staništa. Kemijsko onečišćenje negativno utječe na slatkovodne i morske okoliše.

Pročitajte više

Uporaba vode u Europi – količina i kvaliteta suočavaju se s velikim izazovima

Europljani svake godine upotrebljavaju milijarde kubičnih metara vode ne samo za piće, već i u poljoprivredi, proizvodnji, grijanju i hlađenju, turizmu i drugim uslužnim sektorima. Budući da u Europi postoje tisuće slatkovodnih jezera, rijeka i podzemnih izvora vode, to može stvarati dojam da Europa ima neograničene zalihe vode. Međutim, rast broja stanovnika, urbanizacija, onečišćenje i učinci klimatskih promjena, kao što su dugotrajne suše, vrše znatni pritisak na europske vodne zalihe i na kvalitetu vode.

Pročitajte više

Radnje vezane za dokument