następne
poprzednie
pozycje

Artykuły

Zmień język:
Artykuły
Menu
Wspólne działania na rzecz doskonalenia wiedzy o transporcie morskim i środowisku

Europejska Agencja Środowiska (EEA) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) opublikowały niedawno europejski raport o wpływie transportu morskiego na środowisko (ang. European Maritime Transport Environmental Report, EMTER), który zawiera wspólną ocenę wpływu transportu morskiego na środowisko w Europie. Na ten temat rozmawialiśmy ze Stéphanem Isoardem, kierownikiem grupy ds. gospodarki wodnej i morskiej w EEA, który kierował zespołem EEA przygotowującym raport.

Czytaj więcej

Zrównoważone miasta – przekształcanie krajobrazów miejskich w Europie

Od neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla po gospodarkę o obiegu zamkniętym, od czystszego powietrza po bardziej ekologiczny transport – Europa wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Miasta, w których mieszka zdecydowana większość Europejczyków, powinny odegrać decydującą rolę w osiąganiu europejskich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Powstaje pytanie: w jaki sposób miasta mogą osiągnąć zrównoważony charakter?

Czytaj więcej

Życie w obliczu wielu kryzysów dotyczących zdrowia, przyrody, klimatu, gospodarki, czy po prostu niestabilności systemu?

Od sfer politycznych po kręgi akademickie – na całym świecie mówi się o globalnych kryzysach: kryzysie zdrowotnym, kryzysie gospodarczym i finansowym, kryzysie klimatycznym i kryzysie przyrody. Ostatecznie wszystkie te kryzysy są przejawami tego samego problemu: naszej niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Wstrząs wywołany pandemią COVID-19 ujawnił jedynie systemową słabość naszej globalnej gospodarki i społeczeństwa wraz ze wszystkimi nierównościami.

Czytaj więcej

Poprawa efektywności środowiskowej w organizacjach

Europejska Agencja Środowiska (EEA), poza dostarczaniem wiarygodnych informacji na temat naszego środowiska i klimatu, pracuje nad poprawą swojej własnej efektywności środowiskowej jako organizacji. Przeprowadziliśmy wywiad z Melanie Sporer, która koordynuje w EEA starania w tym zakresie, korzystając z unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Czytaj więcej

Kształtowanie Europy do 2050 r.: zdrowsza, czystsza i bardziej odporna

Po roku trwania pandemii COVID-19 i jej skutków Europa przedstawia kolejne pakiety polityczne służące osiąganiu ambitnych celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Ważne jest, aby Europa nadal podążała drogą prowadzącą do osiągnięcia zakładanych celów i zadbała o to, by Europa w 2050 r. była odpornym społeczeństwem opartym na solidarności, zapewniającym zdrowe środowisko dla nas wszystkich.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie hałasem jest nadal powszechne w całej Europie, ale istnieją sposoby na jego zmniejszenie

Wiele osób na co dzień coraz częściej boryka się z hałasem. Głośne samochody na ulicy, nisko lecący samolot lub pobliski pociąg nierzadko niosą ze sobą irytację i frustrację. Ich wpływ na nasze zdrowie i środowisko może być jednak znacznie gorszy, niż nam się wydaje.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie gruntów i gleb — powszechne, rosnące i szkodliwe

Co wspólnego mają liczne winnice rozsiane po idyllicznych krajobrazach, tereny przemysłowe i wysypiska śmieci? Odpowiedzią może być obecność chemikaliów. Od metali ciężkich po zanieczyszczenia organiczne i mikroplastiki – gleba, na której uprawiamy żywność, i ziemia, na której budujemy domy, mogą być skażone różnymi zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia są rozpowszechnione i gromadzą się na gruntach i w glebach w Europie. Jak możemy rozwiązać ten problem?

Czytaj więcej

Zapewnienie czystych wód ludziom i przyrodzie

Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi i jest niezbędna do życia wszystkim żywym organizmom na naszej planecie. 96,5% zasobów wód na Ziemi znajduje się w oceanach w postaci wody słonej, podczas gdy pozostałe 3,5% to woda słodka – jeziora, rzeki, wody podziemne i lód. Dobre zarządzanie tym ograniczonym i cennym zasobem jest konieczne do osiągnięcia dobrej jakości życia ludzi i równowagi w przyrodzie.

Czytaj więcej

Poprawa jakości powietrza przekłada się na lepszy stan zdrowia i lepszą produktywność

W ostatnich dekadach jakość powietrza w Europie znacznie się poprawiła, ale zanieczyszczenia nadal szkodzą naszemu zdrowiu i środowisku. Działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia poprawiłyby jakość naszego życia, przyniosłyby oszczędności w ochronie zdrowia, zwiększyłyby produktywność pracowników i chroniłyby środowisko.

Czytaj więcej

Wywiad - Radzenie sobie z zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi ze złego stanu środowiska

Zdaniem WHO zanieczyszczenie środowiska odpowiada rocznie za 1,4 miliona zgonów w Europie, którym można było zapobiec. Widać jednak poprawę tej sytuacji, a Europejski Zielony Ład może być okazją do przejścia w kierunku zrównoważonego rozwoju. O zanieczyszczeniach i zdrowiu rozmawialiśmy z Francescą Racioppi, przewodniczącą Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia WHO.

Czytaj więcej

Wyzwanie związane z redukcją zanieczyszczeń przemysłowych

Zanieczyszczenie przemysłowe w Europie spada dzięki połączeniu regulacji, rozwoju produkcji i inicjatyw sprzyjających ochronie środowiska. Przemysł nadal jednak zanieczyszcza środowisko, a dążenie do eliminacji emisji zanieczyszczeń w tym sektorze jest ambitnym wyzwaniem.

Czytaj więcej

Wywiad - Czy zanieczyszczający płaci?

U podstaw przepisów o ochronie środowiska w UE leży prosty, ale niezawodny pomysł: zasada „zanieczyszczający płaci”. Została ona wprowadzona w formie podatków, grzywien i innych środków, takich jak kwoty emisji zanieczyszczeń i dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko. O tej zasadzie, jej zaletach i wadach rozmawialiśmy z profesorem Geertem van Calsterem.

Czytaj więcej

Zdrowe życie w chemicznym świecie

Możemy podzielić zanieczyszczenia na kategorie według tego, gdzie się znajdują – w glebie, wodzie czy powietrzu – lub możemy spojrzeć na różne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak chemikalia. Syntetyczne substancje chemiczne są wszędzie wokół nas. Niektóre z nich mogą być jednak bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Jak możemy ograniczyć negatywny wpływ chemikaliów, które stały się częścią naszego obecnego stylu życia?

Czytaj więcej

W kierunku całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Europie

Minionej wiosny w ciągu kilku tygodni koronawirus zmienił świat. To, co uznawaliśmy za oczywiste, nagle stało się dla nas niedostępne. Pandemia zaskoczyła świat, ale gdybyśmy spytali naukowca zajmującego się chorobami zakaźnymi, odpowiedziałby, że była to tylko kwestia czasu.

Czytaj więcej

Strategia EEA-Eionet na lata 2021-2030: Udostępnianie danych i wiedzy, aby osiągnąć europejskie cele w zakresie klimatu i środowiska

Nasza wspólna strategia wskazuje kierunek podejmowanych działań. Wprowadza nowy sposób współpracy i tworzenia wiedzy —sprawniejszy, bardziej elastyczny, bardziej proaktywny i bardziej wykonalny — odpowiadający wyzwaniom, którym będziemy musieli stawić czoła, oraz wiedzy, jakiej będziemy potrzebować w ciągu kolejnych dziesięciu lat.

Czytaj więcej

Zdrowie i środowisko, w tym zanieczyszczenie powietrza i hałas – działania EEA w centrum uwagi

Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie hałasem i wpływ zmian klimatu to kluczowe zagrożenia dla codziennego zdrowia i dobrego samopoczucia Europejczyków. Rozmawialiśmy z Catherine Ganzleben, kierowniczką grupy ds. zanieczyszczenia powietrza, środowiska i zdrowia, Albertem Gonzálezem, ekspertem EEA ds. jakości powietrza, oraz Eulalią Peris, ekspertką EEA ds. zanieczyszczenia hałasem, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co Europejska Agencja Środowiska robi, aby pogłębić wiedzę w tej ważnej dziedzinie.

Czytaj więcej

W stronę Europy 2030: odporna natura, zrównoważona gospodarka i zdrowe życie

Pandemia COVID-19 stanowi wyraźny przykład tego, jak kruche w świetle poważnego wstrząsu są nasze społeczeństwa i gospodarki. Przewiduje się, że na skutek degradacji środowiska i zmiany klimatu takie wstrząsy będą jeszcze częstsze i bardziej dotkliwe. Wobec niepewności i wielu wyzwań naszą jedyną słuszną możliwością jest zapewnienie, że każda decyzja podjęta w tym krytycznym okresie zbliża nas do ustanowionych celów społecznych i jest związana ze zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej

W jakim stopniu nowo wprowadzane produkty z biodegradowalnych, kompostowalnych i biopochodnych tworzyw sztucznych są ekologiczne?

Mamy świadomość, że zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i odpady tworzyw sztucznych stanowią duży problem dla środowiska. W ostatnich latach na rynek wprowadzono nowe produkty z tworzyw sztucznych, rzekomo lepsze dla środowiska. Niedawno opublikowany briefing Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ocenia ich korzyści dla środowiska. Aby dowiedzieć się więcej, przeprowadziliśmy rozmowę z Almut Reichel, ekspertką ds. zrównoważonego wykorzystania zasobów i odpadów w EEA.

Czytaj więcej

Prospektywne oceny w celu lepszego zrozumienia perspektyw zrównoważonego rozwoju

Europejska Agencja Środowiska (EEA) niedawno opublikowała raport o czynnikach napędzających zmiany, wpływających na europejskie perspektywy w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przeprowadziliśmy wywiad z kierownikiem projektu odpowiedzialnym za ten raport — Lorenzem Beninim, który pracuje w EEA jako ekspert ds. ocen systemowych i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Razem możemy iść naprzód: w kierunku zrównoważonej planety po kryzysie związanym z koronawirusem

Jak możemy budować bardziej zrównoważony i odporny świat w świetle kryzysu wywołanego przez koronawirusa? W tym niezwykle istotnym okresie, kiedy to podejmowane będą kluczowe, kształtujące naszą przyszłość decyzje o odbudowie, Europejska Agencja Środowiska (EEA) dokona zestawienia wiedzy o koronawirusie i informacji dotyczących środowiska, co będzie stanowić jej wkład w merytoryczną debatę.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu