sonraki
önceki
öğeler

Makaleler

Dili değiştir
Makaleler
Menu
Metan gazı emisyonları: azaltım çabaları için çok önemli bir sera gazı

Sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması, özellikle AB tarafından öncelikli eylem alanı olarak görülen metan gazı emisyonları olmak üzere, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede çok önemli. AÇA yakın zamanda, AB'deki metan emisyonları ile ilgili yeni bir veri görüntüleme aracı içeren bir brifing yayınladı. Brifing hakkında ve daha geniş kapsamlı azaltım çabalarında metan emisyonlarını azaltmanın neden bu kadar önemli olduğunu açıklaması için AÇA iklim değişikliği azaltım uzmanı ve UNFCCC'ye raporlanan AB'nin GHG envanteri koordinatörü Ricardo Fernandez ile bir araya geldik.

Daha fazla okuyun

Yenilenebilir enerjiye dayalı bir gelecek

İklim değişikliği, artan enerji fiyatları ve arz güvenliğine ilişkin endişeler karşısında, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek daha sürdülebilir bir gelecek için açık bir yol izliyor. Avrupa'nın mevcut enerji sistemini yenilenebilir kaynaklara dayalı bir sisteme dönüştürmek için neler gerekiyor?

Daha fazla okuyun

Kriz zamanlarında güvenli, uygun fiyatlı ve temiz enerji?

Avrupa enerji ihtiyacının giderek artan bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamaktadırıyor ancak hala petrol ve gaza bağımlıdır. Hızla değişen enerji fiyatları, bu kış evleri sıcak tutma kaygısı ve sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdü nedeniyle enerji tasarrufu yapılması, kaynakların çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması ve toplumun en kırılgan durumda olan kesimlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Daha fazla okuyun

Ulaşım sektöründe vites değiştirmenin tam zamanı

Toplumlar birçok yönden insanların ve malların bir yerden başka bir yere ekonomik ve verimli bir şekilde taşınmasına ihtitaç duyar. Uluslararası ticaret bize yabancı ürünlere ve pazarlara erişim imkanı sağlamaktadır. İnsanların okula, işe ve diğer faaliyetlere gitmek için yollara ihtiyacı vardır. Ulaşım, yaşam biçimimizin önemli bir parçasıdır ancak mevcut haliyle fosil yakıtlara bağımlıdır ve çevre ve iklim üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.

Daha fazla okuyun

Röportaj: Sürdürülebilir bir finans sistemi- ne için?

Sürdürülebilir finans nedir ve Avrupa'nın karbon nötrlüğüne geçiş sürecinde nasıl bir rol oynayabilir? AÇA'nın sürdürülebilir finans konusundaki baş uzmanı Andreas Barkman'dan, AB'nin finans sektörünün sürdürülebilir büyümeyi desteklemek üzere finans sistemimizin çevreci bir anlayış benimsemesi konusunda üzerine düşen rolü oynamasını sağlamak için neler yaptığını açıklamasını istedik.

Daha fazla okuyun

Durum: Enerji, Avrupa'nın iklim hedeflerinin temelini oluşturuyor

Avrupa düşük karbonlu bir enerji geleceğine doğru ilerliyor. AB'nin sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla %20 oranında azaltmak, yenilenebilir enerji kullanım oranını %20'ye çıkarmak ve enerji verimliliğini %20 oranında iyileştirmek şeklindeki ilk üç iklim ve enerji hedefine ulaştığı 2020 yılı önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Daha fazla okuyun

Başyazı: Sürdürülebilir Avrupa için rotadan sapmamak

2022'nin yaz aylarında yaşanan kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasının neden 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma taahhüdü, dünyada iklim alanındaki en iddialı gündem. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, diğer ülke ve bölgelerin de aynı şeyi yapması için fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir model.

Daha fazla okuyun

Röportaj: Sosyal açıdan adil bir geçiş nasıl sağlanır?

Avrupa Yeşil Mutabakatı, daha modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomi yaratma hedefinde kimseyi geride bırakmamaya ve adil bir geçiş sağlamaya önem vermektedir. Sosyal açıdan adil bir geçiş pratikte ne anlama geliyor? Eurofound'da araştırma müdürü olarak görev yapan Jorge Cabrita ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Röportaj: Sürdürülebilirliğe yatırım yapmak

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) dünyanın en büyük çok taraflı finans kuruluşudur ve hibe, kredi ve garanti şeklinde olmak üzere iklim alanında en fazla finansman sağlayan kuruluşlardan biridir. AYB'debiyoçeşitlilik ve çevre baş uzmanı olarak görev yapan Eva Mayerhofer ile sürdürülebilir finansman yoluyla Avrupa'nın yeşil geçiş sürecini hızlandırmanın zorlukları ve fırsatları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Daha fazla okuyun

İklim, doğa ve insanlar: gezegenimiz için ortak bir gelecek

Riskler daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Gezegenimiz giderek ısınıyor ve canlı türleri oldukça kritik bir hızla yok oluyor. Geçtiğimiz iki ay içinde iki küresel konferans, dünyanın dört bir köşesinden farklı insanları ortak bir konu etrafında bir araya getirdi: iklim ve biyoçeşitlilik. Her iki alandaki engeller de aynı sorunun belirtileri: sürdürülemez üretim ve tüketimimiz. Görüşmelerin karmaşıklığına karşın, bunlar küresel farkındalık, fikir birliği ve acil eylem konusunda kritik önem taşıyor.

Daha fazla okuyun

Röportaj — Üreten tüketiciler ve enerji krizi: Avrupa’nın enerji geçişine katkıda bulunan vatandaşlar

Enerji alanındaki “üreten tüketiciler” kimlerdir ve Avrupa’da yenilenebilir enerji kullanımını artırmada hangi rolü oynayabilirler? AÇA çevre ve enerji uzmanı Javier Esparrago ile yaptığımız görüşmede vatandaşların, kurumların ve işletmelerin, yenilenebilir enerjiyi hem üreten hem de tüketen, üreten tüketiciler olarak mevcut enerji kriziyle mücadele etmeye nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında konuştuk. AÇA, bu ayın başlarında yayınladığı bir raporda yenilenebilir enerji alanındaki üreten tüketicilerin rolüne dair genel bir bakış sağlıyor. Hem daha iyi hem de daha ucuz teknolojinin ve bu teknolojiyi destekleyen politikaların sonucunda bu konudaki artan uygulamalardan bahsediyor.

Daha fazla okuyun

Yaz 2022: Birden çok kriz durumuyla yaşamak

Pandemi, aşırı sıcak dalgaları, iklim değişikliği kaynaklı kuraklık, enflasyon, savaş ve enerji krizi derken bir süredir yaşadığımız krizlerin ardı arkası kesilmiyor gibi görünüyor. Sürekli belirsizlik, enerji ve gıda gibi küresel pazarlarda yüksek istikrarsızlık bu kışa damgasını vuracak gibi ve bu olumsuzluklar bazı ülkeleri ve grupları diğerlerinden daha fazla etkileyecek. Bu krizlerle özellikle uzun vadede mücadele etmek, kararlı politikalara bağlı kalmayı ve toplumumuzun direncini güçlendiren sürdürülebilirlik yatırımlarını gerektiriyor.

Daha fazla okuyun

Sağlık mercek altında: Sıfır kirliliğe doğru ilerleme, Avrupa'da daha sağlıklı yaşamlar demek

Çevre kirliliği sağlığımızı ve yaşam kalitemizi etkiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın değerlendirmeleri, bu etkileri ve daha temiz bir çevreden elde edebileceğimiz potansiyel kazanımları vurguluyor. Bazı kanser vakalarını önleyebilir, Avrupa'da sıfır kirlilik için attığımız her adımla yaşam kalitemizi geliştirebiliriz.

Daha fazla okuyun

Avrupa'da ulaşımın daha sürdürülebilir hale getirilmesi

Ulaşım, insanları, yerleri, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlar, ancak çevre ve iklim üzerinde de büyük baskılar uygular. Avrupa'nın ulaşım sisteminin daha sürdürülebilir hale getirilmesinin zorlukları ve fırsatları ile yakın zamanda yayımladığımız rapor hakkında Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Ulaştırma ve Çevre uzmanlarından Rasa Narkeviciute ve Tommaso Selleri ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Genel bakış: AB’nin doğa mevzuatı

AB Üye Devletleri, çevre politikalarını düzenlemeye 1970’li yıllarda başlamıştır ve Avrupa’da eyleme geçilecek ilk konu doğa olmuştur. Bugüne kadar doğa ile ilgili olarak hazırlanan Kuş Direktifi ve Habitat Direktifi (ilk olarak sırasıyla 1979 ve 1992 yıllarında kabul edilmiştir) AB’nin biyoçeşitliliği koruma ve muhafaza etmeye yönelik çabalarının dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Daha fazla okuyun

Röportaj —  Biyoçeşitliliğin ekonomisi: hesap yapmak doğanın korunmasına yardımcı olabilir mi?

Doğaya bir değer biçilmesi onu korumamıza yardımcı olur mu yoksa yeni yönetim modellerine mi ihtiyacımız var? Ticaret, biyoçeşitlilik kaybı ve eşitsizliklerle nasıl ilişkili? Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Koruma İzleme Merkezi’nde (UNEP-WCMC) baş ekonomist olan ve özellikle ticaret ve biyosfer üzerine odaklanan bölümde biyoçeşitlilik ekonomisine ilişkin Dasgupta incelemesine katkıda bulunan James Vause ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Doğayı eski haline getirme

Avrupa, sağlıklı bir doğal dünyanın topluma faydalarını artırarak, doğanın iyileşmesine ve gelişmesine izin vermek için iddialı politika hedefleri belirlemiştir. Doğanın sağlığındaki kötüleşmeyi tersine çevirmek için korunan alanlar ve yeşil-mavi alt yapıdan restorasyona, yeniden yabanlaştırmaya ve iklim değişikliğine karşı doğa temelli çözümler kullanmaya kadar pek çok adım atılması gerekmektedir.

Daha fazla okuyun

Röportaj — İklim değişikliğinde doğanın korunması: Eylemlerimiz dayanıklılığa odaklanmalıdır

İklim değişikliği, türlerin habitatlarında ve topluluklarındaki değişikliklerden su varlığı ve çiçek açma mevsimlerine kadar ekosistemleri ve biyoçeşitliliği pek çok yönde etkilemektedir. Alman Federal Doğa Koruma Ajansı Başkanı Profesör Dr. Beate Jessel’e biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki ilişkileri ve değişen iklim koşullarında doğanın direncini güçlendirmek için neler yapılabileceğini sorduk.

Daha fazla okuyun

Avrupa’nın doğasına ne zarar veriyor?

Avrupa’nın doğası uzun süreli kötüye kullanım ve kirliliğin sonuçlarından muzdariptir. Doğa bize gıda, giysi, ilaç, barınak, enerji ve diğer kaynakları sağlamaktadır ancak, ekosistemler, birçok bitki ve hayvan türleri azalmakta, bazen de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Doğaya en çok zararı veren insan faaliyetleri nelerdir? Mevcut biyoçeşitlilik kaybını nasıl durdurabiliriz ve geriye çevirebiliriz?

Daha fazla okuyun

Röportaj - Kuş izlemenin hayati rolü

Yaban hayatının ve yaşam alanlarının izlenmesi uzman değerlendirmelerinde kilit rol oynar. Çek Ornitoloji Derneği’nde İkinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası koordinasyon ekibinin bir üyesi olan Petr Voříšek ile bu bilgilerin ve verilerin Avrupa ölçeğinde nasıl bir araya getirildiğini ve kuş popülasyonlarının günümüzde karşılaştıkları zorlukları konuştuk.

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri